19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ދައުރު ނިމޭ އިރު އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ނުލިބޭ އެއްވެސް ރައްޔިތެއް ނުހުންނާނެ: އިބޫ

  • ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ
  • އަސާސީ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 12:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ގުޅިފައވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމޭ އިރު އަސާސީ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގއ. ދެއްވަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ، ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު މިހާރަށް ވުރެ ރަގަޅުކޮށް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ނަރުދަމާ އާއި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިތަކާއި ފެނުގެ ހިދުމަތްތަކުގެ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ، ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ގެސްޓްހައުސް ތަރައްގީކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯން ސަރުކާރުން ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްތަކަށް ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތަކަށް ވާނީ އެކަންކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދައިދިނުން ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ގެސްޓް ހައުސް ފަދަ ތަންތަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ލުއި ލޯން ދެވޭނެ. ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާފައި ވަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން. ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބަސް ބުނަން ޖެހޭނީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުން. އެކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅެންޖެހޭނީ ކައުންސިލްތަކުން،" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ، މިހާރު ކުރާ ދަތުރުގައި ރައްޔިތުން ތިބި ގޮތް ވަރަށް ސާފު ކަމަށާއި އެކަން ވޯޓުން ރައްޔިތުން ދައްކާނެ ކަމަށެވެ.

"އަނިޔާވެރިކަމާއި ބޭއިންސާފުން ސަލާމަތްވުމަށް ރައްޔިތުން ތިބީ،" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް