19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

މާދަމާ ރޭ މުޅި ވިލިމާލެއިން ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލަނީ

  • ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލަނީ 3 ގަޑިއިރަށް
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 12:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިމާރާތް -- ގޫގުލް

ވިލިމާލޭގެ ފެނުގެ ވިއުގަޔަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފެންކަނޑާލަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނީ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލަނީ ތިން ގަޑިއިރަށް ކަމަށާއި، އެއީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ 10:00 އިން ދަންވަރު 1:00 އަށް ކަމަށްށެވެ.

މުޅި ވިލިމާލެއިން ފެން ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާއިރު އެ ވަގުތު ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިފައެވެ.

ވިލާމާލެއިން ފެން ކަނޑާލަން ނިންމި އިރު، މި ދުވަސްވަރު މާލެއިން ކަރަންޓުގެ ކެނޑުން ވަނީ އާންމު މައްސަލައަކަށް ވެފައެވެ. އަދި މިއަދުގެ މުޅިމާލެ އިން ކަރަންޓު ކެނޑި ގިނަ ބައެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫއަރާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް