23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

މާދަމާ ރޭ މުޅި ވިލިމާލެއިން ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލަނީ

  • ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލަނީ 3 ގަޑިއިރަށް
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 12:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިމާރާތް -- ގޫގުލް

ވިލިމާލޭގެ ފެނުގެ ވިއުގަޔަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފެންކަނޑާލަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނީ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލަނީ ތިން ގަޑިއިރަށް ކަމަށާއި، އެއީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ 10:00 އިން ދަންވަރު 1:00 އަށް ކަމަށްށެވެ.

މުޅި ވިލިމާލެއިން ފެން ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާއިރު އެ ވަގުތު ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިފައެވެ.

ވިލާމާލެއިން ފެން ކަނޑާލަން ނިންމި އިރު، މި ދުވަސްވަރު މާލެއިން ކަރަންޓުގެ ކެނޑުން ވަނީ އާންމު މައްސަލައަކަށް ވެފައެވެ. އަދި މިއަދުގެ މުޅިމާލެ އިން ކަރަންޓު ކެނޑި ގިނަ ބައެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫއަރާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް