16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

މާދަމާ ރޭ މުޅި ވިލިމާލެއިން ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލަނީ

  • ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލަނީ 3 ގަޑިއިރަށް
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 12:42 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  6. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  7. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި


ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިމާރާތް -- ގޫގުލް

ވިލިމާލޭގެ ފެނުގެ ވިއުގަޔަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފެންކަނޑާލަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނީ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލަނީ ތިން ގަޑިއިރަށް ކަމަށާއި، އެއީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ 10:00 އިން ދަންވަރު 1:00 އަށް ކަމަށްށެވެ.

މުޅި ވިލިމާލެއިން ފެން ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާއިރު އެ ވަގުތު ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިފައެވެ.

ވިލާމާލެއިން ފެން ކަނޑާލަން ނިންމި އިރު، މި ދުވަސްވަރު މާލެއިން ކަރަންޓުގެ ކެނޑުން ވަނީ އާންމު މައްސަލައަކަށް ވެފައެވެ. އަދި މިއަދުގެ މުޅިމާލެ އިން ކަރަންޓު ކެނޑި ގިނަ ބައެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫއަރާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް