24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

މަސްތުވާތަކެތި

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ހާއިރު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 12:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  8. ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި


ބ. ކަމަދޫ -- ގޫގުލް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ސަމީރު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އެދި ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް އެރަށުން މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ އަހުމަދު ސަމީރު ހައްޔަރުކުރީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 9:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަހްމްދު ސަމީރު ހައްރުކުރަން ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރަނީ

ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ކައުންސިލަށް ހޮވިފައިވާ ސަމީރު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާރމިނަލް ތެރެއިން ކަމަށާއި ފުލުހުން އޭނާ ކައިރިއަށް ދިއުމުން އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ރަބަރު ޕެކެޓެއް އެއްލައިލި ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުންޏެވެ.

 

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ސަމީރު

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް ގުޅުމުން ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދޭތީ ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް