19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

މަސްތުވާތަކެތި

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ހާއިރު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 12:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ބ. ކަމަދޫ -- ގޫގުލް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ސަމީރު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އެދި ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް އެރަށުން މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ އަހުމަދު ސަމީރު ހައްޔަރުކުރީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 9:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަހްމްދު ސަމީރު ހައްރުކުރަން ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރަނީ

ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ކައުންސިލަށް ހޮވިފައިވާ ސަމީރު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާރމިނަލް ތެރެއިން ކަމަށާއި ފުލުހުން އޭނާ ކައިރިއަށް ދިއުމުން އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ރަބަރު ޕެކެޓެއް އެއްލައިލި ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުންޏެވެ.

 

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ސަމީރު

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް ގުޅުމުން ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދޭތީ ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް