20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ހޯރަފުށި

ހޯރަފުށީގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދީފި

  • ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެޅިގަލަކުން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 11:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  3. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


އެމްޑީޕީގެ މަންތިރި ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި -- އާކައިވް

ހއ. ހޯރަފުށި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލަރު އަހުމަދު އިމްދާހް ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަންގެ ކެންޕޭންގެ މަސައްކަތްތައް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަރަށް މެންދަން ވަންދެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފަހު ޕާޓީގެ މެންބަރުން ގެއަށް ދިޔައީ 2:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އިމްދާހް ވިދާޅުވީ "މަންތިރި" ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި ގެއްލުންދީފައި ވަނީ 3:30 އާއި 4:30 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، މިއަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ޖަގަހައިން މީހުން ހުސްވި ވަގުތު ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. ޖަގަހައިގެ ދެ ފަޅީގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި ވަނީ އެޅިގަލަކުން ހަމަލާ ދީގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި 

އިމްދާހް ވިދާޅުވީ ބިއްލޫރިގަނޑު އެ ޖަގަހައަކީ ކެންޕޭންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަ ޖަގަހަ ކަމަށާއި، މިއީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށް ހިންގާ އަމަލުތަކެއް ކަމަށެވެ.

"ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ދިދައެއް ނުނައްޓާ. މިކަހަލަ މައްސަލަ އެ މީހުންނަކަށް ނުވޭ. އަބަދު ވެސް ކޯލިޝަނަށް މިކަހަލަ ކަންކަން މި ދިމާވަނީ. ދެން ވިސްނާ ބަޔަކަށް މިވާ ގޮތް އެނގޭނެ. ވަރަށް ފަހުން ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަބަލުން ދިރިއުޅުއްވި ގެއަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހީ ވެސް،" އިމްދާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމްދާހް ވިދާޅުވީ މިހާރު މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށެވެ. ދާދި އަވަހަށް މި ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް އިމްދާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް