14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ހޯރަފުށި

ހޯރަފުށީގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދީފި

  • ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެޅިގަލަކުން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 11:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


އެމްޑީޕީގެ މަންތިރި ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި -- އާކައިވް

ހއ. ހޯރަފުށި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލަރު އަހުމަދު އިމްދާހް ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަންގެ ކެންޕޭންގެ މަސައްކަތްތައް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަރަށް މެންދަން ވަންދެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފަހު ޕާޓީގެ މެންބަރުން ގެއަށް ދިޔައީ 2:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އިމްދާހް ވިދާޅުވީ "މަންތިރި" ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި ގެއްލުންދީފައި ވަނީ 3:30 އާއި 4:30 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، މިއަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ޖަގަހައިން މީހުން ހުސްވި ވަގުތު ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. ޖަގަހައިގެ ދެ ފަޅީގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި ވަނީ އެޅިގަލަކުން ހަމަލާ ދީގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި 

އިމްދާހް ވިދާޅުވީ ބިއްލޫރިގަނޑު އެ ޖަގަހައަކީ ކެންޕޭންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަ ޖަގަހަ ކަމަށާއި، މިއީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށް ހިންގާ އަމަލުތަކެއް ކަމަށެވެ.

"ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ދިދައެއް ނުނައްޓާ. މިކަހަލަ މައްސަލަ އެ މީހުންނަކަށް ނުވޭ. އަބަދު ވެސް ކޯލިޝަނަށް މިކަހަލަ ކަންކަން މި ދިމާވަނީ. ދެން ވިސްނާ ބަޔަކަށް މިވާ ގޮތް އެނގޭނެ. ވަރަށް ފަހުން ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަބަލުން ދިރިއުޅުއްވި ގެއަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހީ ވެސް،" އިމްދާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމްދާހް ވިދާޅުވީ މިހާރު މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށެވެ. ދާދި އަވަހަށް މި ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް އިމްދާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް