17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ހޯރަފުށި

ހޯރަފުށީގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދީފި

  • ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެޅިގަލަކުން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 11:26 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


އެމްޑީޕީގެ މަންތިރި ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި -- އާކައިވް

ހއ. ހޯރަފުށި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލަރު އަހުމަދު އިމްދާހް ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަންގެ ކެންޕޭންގެ މަސައްކަތްތައް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަރަށް މެންދަން ވަންދެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފަހު ޕާޓީގެ މެންބަރުން ގެއަށް ދިޔައީ 2:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އިމްދާހް ވިދާޅުވީ "މަންތިރި" ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި ގެއްލުންދީފައި ވަނީ 3:30 އާއި 4:30 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، މިއަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ޖަގަހައިން މީހުން ހުސްވި ވަގުތު ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. ޖަގަހައިގެ ދެ ފަޅީގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި ވަނީ އެޅިގަލަކުން ހަމަލާ ދީގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި 

އިމްދާހް ވިދާޅުވީ ބިއްލޫރިގަނޑު އެ ޖަގަހައަކީ ކެންޕޭންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަ ޖަގަހަ ކަމަށާއި، މިއީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށް ހިންގާ އަމަލުތަކެއް ކަމަށެވެ.

"ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ދިދައެއް ނުނައްޓާ. މިކަހަލަ މައްސަލަ އެ މީހުންނަކަށް ނުވޭ. އަބަދު ވެސް ކޯލިޝަނަށް މިކަހަލަ ކަންކަން މި ދިމާވަނީ. ދެން ވިސްނާ ބަޔަކަށް މިވާ ގޮތް އެނގޭނެ. ވަރަށް ފަހުން ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަބަލުން ދިރިއުޅުއްވި ގެއަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހީ ވެސް،" އިމްދާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމްދާހް ވިދާޅުވީ މިހާރު މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށެވެ. ދާދި އަވަހަށް މި ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް އިމްދާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް