22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ހޯރަފުށި

ހޯރަފުށީގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދީފި

  • ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެޅިގަލަކުން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 11:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އެމްޑީޕީގެ މަންތިރި ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި -- އާކައިވް

ހއ. ހޯރަފުށި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލަރު އަހުމަދު އިމްދާހް ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަންގެ ކެންޕޭންގެ މަސައްކަތްތައް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަރަށް މެންދަން ވަންދެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފަހު ޕާޓީގެ މެންބަރުން ގެއަށް ދިޔައީ 2:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އިމްދާހް ވިދާޅުވީ "މަންތިރި" ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި ގެއްލުންދީފައި ވަނީ 3:30 އާއި 4:30 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، މިއަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ޖަގަހައިން މީހުން ހުސްވި ވަގުތު ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. ޖަގަހައިގެ ދެ ފަޅީގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި ވަނީ އެޅިގަލަކުން ހަމަލާ ދީގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޖަގަހައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި 

އިމްދާހް ވިދާޅުވީ ބިއްލޫރިގަނޑު އެ ޖަގަހައަކީ ކެންޕޭންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަ ޖަގަހަ ކަމަށާއި، މިއީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށް ހިންގާ އަމަލުތަކެއް ކަމަށެވެ.

"ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ދިދައެއް ނުނައްޓާ. މިކަހަލަ މައްސަލަ އެ މީހުންނަކަށް ނުވޭ. އަބަދު ވެސް ކޯލިޝަނަށް މިކަހަލަ ކަންކަން މި ދިމާވަނީ. ދެން ވިސްނާ ބަޔަކަށް މިވާ ގޮތް އެނގޭނެ. ވަރަށް ފަހުން ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަބަލުން ދިރިއުޅުއްވި ގެއަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހީ ވެސް،" އިމްދާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމްދާހް ވިދާޅުވީ މިހާރު މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށެވެ. ދާދި އަވަހަށް މި ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް އިމްދާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް