20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުން

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

  • ކަރަންޓް ދިޔަ ސަބަބެއް ސްޓެލްކޯއިން ހާމައެއް ނުކުރޭ
  • މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 08:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


މާލޭގެ އޭރިއަލް ފޮޓޯއެއް -- ގޫގުލް

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ. 

ކަރަންޓް ދިޔައީ ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 8:00 ހާއިރު އެވެ. 

ކަރަންޓް ދިޔަ ސަބަބެއް ސްޓެލްކޯއިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ކަރަންޓް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ. 

މި ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ކަރަންޓް ދިއުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު އެއް ސިޔާސަތަކީ 24 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ޔަގީންވެފައި އޮތުން ކަމަށް ވިޔަސް، މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތަކުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ވެސް ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޟަވެސް

3 ހަފްތާކުރިން

Stelco chairman vaki kurey

0
0