19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުން

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

  • ކަރަންޓް ދިޔަ ސަބަބެއް ސްޓެލްކޯއިން ހާމައެއް ނުކުރޭ
  • މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 08:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


މާލޭގެ އޭރިއަލް ފޮޓޯއެއް -- ގޫގުލް

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ. 

ކަރަންޓް ދިޔައީ ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 8:00 ހާއިރު އެވެ. 

ކަރަންޓް ދިޔަ ސަބަބެއް ސްޓެލްކޯއިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ކަރަންޓް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ. 

މި ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ކަރަންޓް ދިއުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު އެއް ސިޔާސަތަކީ 24 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ޔަގީންވެފައި އޮތުން ކަމަށް ވިޔަސް، މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތަކުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ވެސް ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޟަވެސް

3 މަސް ކުރިން

Stelco chairman vaki kurey

0
0