16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ރިޔާސީ ރޭސް 2018

ގައުމީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އިބޫ ހޮވުމަށް މުޅި ރާއްޖެ ވަނީ ތެދުވެފައި: ޝިފާޒު

  • ދެވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގާނޫނު އަސާސީ ނުދަންނަ މީހަކު ވެރިކަމަށް ގެނެވުނީ
  • އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި އިންސާފު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އަދި މުދަލާއި ހައްގުތައް ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އެކަން ހޯދައިދޭނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 01:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
  8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


މުހައްމަދު ޝިފާޒު(ކ) އަދި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ). އިބޫ ހޮވުމަށް މުޅި ރާއްޖެ ވަނީ ތެދުވެފައި ކަމަށް ވިދާލުވި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ގައުމީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ހޮވުމަށް މުޅި ރާއްޖެ ވަނީ ތެދުވެފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގދ. ތިނަދޫގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވުން ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އުފެދުނު ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ކުރަން ފެށި މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދުން ކަމަށާއި އެމަސައްކަތް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އެޕާޓީން ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ސިޔާސީ ހުރިހާ ވިސްނުމެއް އެއްފަރާތްކޮށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންވެސް އިބޫއާއި އެކު ތެދުވީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރުވެސް ދިމާވާ ގޮންޖެހުމަކީ ކޮބައިތޯ އެއީ ހަގީގަތުގައި ސުވާލެއް. ލިބުނު ގޮންޖެހުމަކީ އައު ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ބޭއްވުނު ދެވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގާނޫނު އަސާސީ ނުދަންނަ މީހަކު ވެރިކަމަށް ގެނެވުނީ. އޭނާގެ އަތްމައްޗަށް ރާއްޖޭގެ ބަޑި ގުދަނުގެ ތަޅުދަނޑި ލިބުނީ. އޭނާގެ މައްޗަށް މާލިއްޔަތު ލިބުނީ،" ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި އިންސާފު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އަދި މުދަލާއި ހައްގުތައް ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އެކަން ހޯދައިދެއްވާނެކަމަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ލާ ވޯޓުތައް ބޭކާރުވެދިޔަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި ވޯޓު ގުނަން ޖެހޭނީ އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަޒީރާވަންތަ ރާއްޖެއެއް، އަމާން ވެއްޓެއްގައި އަނބުރާ ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ސިފަތައް ބަލައިގެން އަސާސީ ސިފަތައް ކަށަވަރު ކޮށްދެވޭނެ ފޮތް ވަނީ ނިމިފައި ކަމަށާއި އެއީ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ މެނިފެސްޓޯކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް