26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އަނިޔާވެރިކަމަށް ތިނަދޫ ރައްޔިތުން އާނ ބަސް ނުބުނާނެ: މެންބަރު ސައުދުﷲ

  • ތިނަދޫ ރައްޔިތުންގެ އަޑު ނުހައްގުން މަޖުލީހުން ވެސް ވަނީ ކަނޑުވާލާފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 00:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް


ތިނަދޫ ޖަލްސާގައި މެމްބަރު ސައުދުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި ގދ. ތިނަދޫއަކީ އަނިޔާއާ ތަހައްމަލުކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކަމަށާއި، އެރަށުގެ ރައްޔިތުން އަނިޔާއަށް އާނ ބަސް ނުބުނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގދ ތިނަދޫގައި އިއްތިހާދުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މެންބަރު ސައުދުﷲ ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާޥެރިކަން ހައްދު ފަހަނައަޅާ ގޮސް މި ރާއްޖެއަށް އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅުން ވެސް ނުހައްގުން ޖަލަށް ލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަނިޔާއަކީ ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނާނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނުހައްގުން އަނިޔާދޭ ތަން ބަލަން ތިނަދޫ ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ނެރެގެން މުޅި ތިނަދޫގައި ފިޔައިތޮށި ކުލައިން ޖަރީކުރި ނަމަވެސް ތިނަދޫ ރައްޔިތުން އަނިޔާވެރިޔަކަށް ވޯޓު ނުދޭނެ ކަމަށް ސައުދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނަ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އަނިޔާގެ ބަދަލުދޭނީ ވޯޓުން ކަމަށާއި، މިވޯޓު މިސަރުކާރު ލަދު ގަންނަވާލާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރާއްޖޭގެ މިހަޔާތުގައި މިރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ޒަމާނުގައި އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާވެކަމެއް އިހުސާސްކުރި ބަޔަކީ. އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި ޝަރީއަތަކާ ނުލައި އަޅުގަނޑުމެން ކާބަފައިންގެ އެތައް ބަޔަކު މަރާލި މަރާލުން އަޅުގަނޑުމެން ހިތުގައި އެބައޮތް. އެހެންވީމަ އަނިޔާއަކަށް ތިނަދޫއިން އާނ ބަސް ނުކިޔާނެ." ސައުދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައުދުﷲ ތިނަދޫއަކީ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޑު ކަނޑުވާލާފައިވާ ރަށެއް ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުން ތިނަދޫގެ ކުދި ބޮޑެތި އެންމެނަށް ނުހައްގުން އެތައް އަނިޔާއެއް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހުވަޔަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަމުން ސައުދުﷲ ވިދާޅުވީ މެންބަރު ކަމަށް ހުވާކުރީ ވަކި މީހެއްގެ ނަމާއި، ވަކި މީހެއްގެ ލަގަބާއި، ވަކި މީހެއްގެ އިސްކޮށް އެމީހަކަށް ވަފާތެރިވެ މަސައްކަތް ކުރަން ނޫން ކަމަށެވެ. ހުވާކުރީ އަމާނަތްތެރިވެ ތެދުވެރިވުމަށް ކަމަށާއި، މާތްﷲއަށް ބިރުވެތިވާ މީހެއް ނަމަ އެމީހަކު ބުނާ ގޮތަށް މެންބަރުކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސައުދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް