18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ރިޔާސީ ރޭސް 2018

ގާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ފެންނަނީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް: ވައްޑެ

  • ދެވަނަ ކެންޑިޑޭޓްއަކީ ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ޕީޕީއެމް ވަނީ އުވިފައި: ވައްޑެ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 23:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރިޔާސީ އިންތީޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރ ވައްޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލޯޔަރ ވައްޑެ ވިދާޅުވީ ގާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ހަމަ އެކަނި ފެންނަނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުކަމަށާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ކެންޑިޑޭޓްއަކީ ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރަމުން ދިޔަ ތާއިދު އަނބުރައި ގެންދެވުމުން ޕާޓީން ވަކިކޮށްފައިވާ ވައްޑެ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން އެ ޕާޓީ މިހާރު ވަނީ އުވިފަ އެވެ. އެހެން ކަމުން އެޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވާނީ ވެސް ބާތިލް ކެންޑިޑޭޓްއެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

"ޟަރޫރީ ހާލަތެއް މެދުވެރިކޮށް، އޭގެތެރެއަށް ވެރިވެގަތުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ޕީޕީއެމް އެ އޮތީ ކަނޑައެޅިގެން އެހާލަތަށް ގެނެސްފަ. ޕީޕީއެމް އުވިއްޖެ ހާލަތައް ގެނެއްސަ އެ އޮތީ، އެހެންވީމާ ދެން ކިހިނެއްތޯ ޕީޕީއެމް ޓިކެޓް ބަލައިގަތީ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާ ސުވާލު އެބަ ކުރަން ޖެހޭ"

ޕީޕީއެމް އުވިފައިވާ ވަނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ނުވަތަ ޕާޓީގެ މުޝްތަޝާރަށް އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުން ނުދޭ ބާރުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޕާޓީގެ ކައުންސިލުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓައި، އަމިއްލަފުޅަށް ބޭނުންފުޅުވާ ނިންމުންތައް ނިންމަވާފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް މައުމޫނާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުންތައް ބޭރު ކުރައްވާ ޕާޓީއަށް މުޝްތަޝާރު ވެރިވެވަޑައިގެންނަވާގެން އަމަލު ކުރެއްވި ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން ޕީޕީއެމް ވަނީ އުވިފައި ކަމަށްވެސް ލޯޔަރ ވައްޑެ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް