19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިސްލާމްދީން ހަމައެކަނި ހިމާޔަތް ކުރެވޭނީ އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި:ޝިދާތާ

  • ޤައުމުގެ އަމަން އަމާންކަންވަނީ ގެއްލިފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 23:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ގދ.ތިނަދޫ ޖަލްސާގައި ޝިދާތާ ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުވަހަކު ވެސް އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްވެފައި ނުވާ މިންވަރަށް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހިމާޔަތް ވެގެން ދާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުން ގދ. ތިނަދޫގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝިދާތާ ވަނީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ނޫން އެހެން ސަރުކާރަކުން އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޤައުމުގެ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލި، އެތައް ފުރާނައެއް ގެއްލެމުންދާ ކަމަށެއެވެ. ޤައުމު ފަސާދަވެފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަނދަވަޅުން ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަންނަމަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ހޮވަންޖެހޭ ކަމަށެއެވެ.

ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ވަރިހަމަ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި، ވައްކަން ވަރިހަމަ ނުވާ ސަބަބަކީ އެ ވައްކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ބުރަވެފައިވާތީ ކަމަށެއެވެ.

މިހާރު ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބުން ކަރަންޓް ބިލަށް އިހުނަށްވުރެ އިތުރަށް ދެތިން ހާސް ބޮޑުވެފައިވައިރު، ގެއަށް ވައްދާ ކާޑުކޮޅުގެ އަގުވެސް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެއްޗެހި ހަމަ އަގުގައި ނުލިބިގެން އުޅޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުގެ ވައްކަން އިންތިހާއަށް ދިއުން ކަމަށް ޝިދާތާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް