26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ސިނަމާލެ ބްރިޖް

ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ފަސް ކައިވެންޏެއް ކޮށްފި

  • ކައިވެނި ހަފްލާގެ ސައިގެ ކަންތަކާއި ފޮޓޯ ނެގުން އަދި ޑެކަރޭޝަންގެ ހަރަދު ކުރީ ސަރުކާރުން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 21:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް


ބްރިޖްގައި ކައިވެނި ކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

މާލެއާއި ހުޅުލެއާއި ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ފަސް ކައިވެންޏެއް ކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 4:00 އިން 6:00 އަށް ކުރިއަށް ދިޔަ ކައިވެނި ހަފްލާތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ބްރިޖުގައި ކައިވެނި ކުރި ހުރިހާ މީހުންގެވެސް މިއީ އަލަތު ކައިވެންޏަށްވާއިރު ކައިވެނި ހަފްލާގެ ސައިގެ ކަންތަކާއި ފޮޓޯ ނެގުން އަދި ޑެކަރޭޝަންގެ ހަރަދު ކުރީ ސަރުކާރުންނެވެ.

ބްރިޖްމަތީގައި ކައިވެނި ކުރި ދެމަފިރިއަކު މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ބްރަޖްގައި ކައިވެނި ކުރަން ނިންމީ ޚާއްސަތަނެއްގައި ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ. މިހަފްލާ ކުރިއަށް ދިޔަ ގޮތާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް އެމީހުން ބުންޏެވެ.

"އަސްލު ވަރަށް ތާރީހީ ކަމެއް މިއީ. ވަރަށް އުފާވޭ މިކަހަލަ ފުރުސަތެއް ލިބުނީމަ،" ދެމަފިރިން ބުންޏެވެ.

ބްރިޖް މަތީގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އިން ފޯމް ދޫކުރަން ފެށީ އޮގަސްޓުމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެދުވަހު ފޯމް ދޫކުރަން ފެށިތާ މާގިނައިރެއް ނުވެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމް ވަނީ ނަގާފައެވެ. ނަމަވެސް ބްރިޖްގައި ކައިވެނި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ ފަސް ފަރާތަކަށެވެ. ފުރުސަތު ދިން ގޮތެއް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Yy

4 ހަފްތާކުރިން

Male meehunah alah bridgeh libigen moyavany dhe ladhun boa halaaku

0
0