25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ސިނަމާލެ ބްރިޖް

ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ފަސް ކައިވެންޏެއް ކޮށްފި

  • ކައިވެނި ހަފްލާގެ ސައިގެ ކަންތަކާއި ފޮޓޯ ނެގުން އަދި ޑެކަރޭޝަންގެ ހަރަދު ކުރީ ސަރުކާރުން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 21:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  3. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  6. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ބްރިޖްގައި ކައިވެނި ކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

މާލެއާއި ހުޅުލެއާއި ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ފަސް ކައިވެންޏެއް ކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 4:00 އިން 6:00 އަށް ކުރިއަށް ދިޔަ ކައިވެނި ހަފްލާތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ބްރިޖުގައި ކައިވެނި ކުރި ހުރިހާ މީހުންގެވެސް މިއީ އަލަތު ކައިވެންޏަށްވާއިރު ކައިވެނި ހަފްލާގެ ސައިގެ ކަންތަކާއި ފޮޓޯ ނެގުން އަދި ޑެކަރޭޝަންގެ ހަރަދު ކުރީ ސަރުކާރުންނެވެ.

ބްރިޖްމަތީގައި ކައިވެނި ކުރި ދެމަފިރިއަކު މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ބްރަޖްގައި ކައިވެނި ކުރަން ނިންމީ ޚާއްސަތަނެއްގައި ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ. މިހަފްލާ ކުރިއަށް ދިޔަ ގޮތާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް އެމީހުން ބުންޏެވެ.

"އަސްލު ވަރަށް ތާރީހީ ކަމެއް މިއީ. ވަރަށް އުފާވޭ މިކަހަލަ ފުރުސަތެއް ލިބުނީމަ،" ދެމަފިރިން ބުންޏެވެ.

ބްރިޖް މަތީގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އިން ފޯމް ދޫކުރަން ފެށީ އޮގަސްޓުމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެދުވަހު ފޯމް ދޫކުރަން ފެށިތާ މާގިނައިރެއް ނުވެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމް ވަނީ ނަގާފައެވެ. ނަމަވެސް ބްރިޖްގައި ކައިވެނި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ ފަސް ފަރާތަކަށެވެ. ފުރުސަތު ދިން ގޮތެއް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Yy

8 މަސް ކުރިން

Male meehunah alah bridgeh libigen moyavany dhe ladhun boa halaaku

0
0