16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ކޮސްޓާ ކޮފީ

ކޮކާކޯލާ އިން ކޮސްޓާ ކޮފީ ގަނެފި

  • ކޮސްޓާ ކޮފީ ގަނެފައިވަނީ 5.78 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 19:51 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ކޮސްޓާ ކޮފީއަކީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިނެއް -- ގޫގުލް

ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނިން މަޝްހޫރު ކޮފީ ކުންފުނި ކޮސްޓާ ކޮފީ 5.78 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަނެފިއެވެ.

ކޮސްޓާ ކޮފީ، ކޮކާ ކޯލާއަށް ވިއްކާލާފައި ވަނީ ކޯސްޓާ ކޮފީ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމާ ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ކުންފުނި ވިއްކާލުމަށްފަހު ވެސް ހިއްސާދާރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެ ކުންފުނިން ދޭނެ ކަމަށާއި އަދި ދަރަނި އަދާކުރާނެ ކަމަށް ކޮސްޓާ ކޮފީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮސްޓާ ކޮފީ ބްރޭންޑުގެ 2400 އައުޓްލެޓު ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގައެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހަދަމުން އަންނަ ވޯޓަރ ފްރަންޓް ރެސްޓޯރެންޓްގައި ހުޅުވާ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ކޮސްޓާ ކޮފީ ހިމެނޭކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް