18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ކޮސްޓާ ކޮފީ

ކޮކާކޯލާ އިން ކޮސްޓާ ކޮފީ ގަނެފި

  • ކޮސްޓާ ކޮފީ ގަނެފައިވަނީ 5.78 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 19:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!


ކޮސްޓާ ކޮފީއަކީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިނެއް -- ގޫގުލް

ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނިން މަޝްހޫރު ކޮފީ ކުންފުނި ކޮސްޓާ ކޮފީ 5.78 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަނެފިއެވެ.

ކޮސްޓާ ކޮފީ، ކޮކާ ކޯލާއަށް ވިއްކާލާފައި ވަނީ ކޯސްޓާ ކޮފީ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމާ ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ކުންފުނި ވިއްކާލުމަށްފަހު ވެސް ހިއްސާދާރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެ ކުންފުނިން ދޭނެ ކަމަށާއި އަދި ދަރަނި އަދާކުރާނެ ކަމަށް ކޮސްޓާ ކޮފީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮސްޓާ ކޮފީ ބްރޭންޑުގެ 2400 އައުޓްލެޓު ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގައެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހަދަމުން އަންނަ ވޯޓަރ ފްރަންޓް ރެސްޓޯރެންޓްގައި ހުޅުވާ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ކޮސްޓާ ކޮފީ ހިމެނޭކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް