23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

ކޮސްޓާ ކޮފީ

ކޮކާކޯލާ އިން ކޮސްޓާ ކޮފީ ގަނެފި

  • ކޮސްޓާ ކޮފީ ގަނެފައިވަނީ 5.78 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 19:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ކޮސްޓާ ކޮފީއަކީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިނެއް -- ގޫގުލް

ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނިން މަޝްހޫރު ކޮފީ ކުންފުނި ކޮސްޓާ ކޮފީ 5.78 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަނެފިއެވެ.

ކޮސްޓާ ކޮފީ، ކޮކާ ކޯލާއަށް ވިއްކާލާފައި ވަނީ ކޯސްޓާ ކޮފީ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމާ ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ކުންފުނި ވިއްކާލުމަށްފަހު ވެސް ހިއްސާދާރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެ ކުންފުނިން ދޭނެ ކަމަށާއި އަދި ދަރަނި އަދާކުރާނެ ކަމަށް ކޮސްޓާ ކޮފީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮސްޓާ ކޮފީ ބްރޭންޑުގެ 2400 އައުޓްލެޓު ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގައެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހަދަމުން އަންނަ ވޯޓަރ ފްރަންޓް ރެސްޓޯރެންޓްގައި ހުޅުވާ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ކޮސްޓާ ކޮފީ ހިމެނޭކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް