22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ކޮސްޓާ ކޮފީ

ކޮކާކޯލާ އިން ކޮސްޓާ ކޮފީ ގަނެފި

  • ކޮސްޓާ ކޮފީ ގަނެފައިވަނީ 5.78 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 19:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ކޮސްޓާ ކޮފީއަކީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިނެއް -- ގޫގުލް

ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނިން މަޝްހޫރު ކޮފީ ކުންފުނި ކޮސްޓާ ކޮފީ 5.78 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަނެފިއެވެ.

ކޮސްޓާ ކޮފީ، ކޮކާ ކޯލާއަށް ވިއްކާލާފައި ވަނީ ކޯސްޓާ ކޮފީ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމާ ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ކުންފުނި ވިއްކާލުމަށްފަހު ވެސް ހިއްސާދާރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެ ކުންފުނިން ދޭނެ ކަމަށާއި އަދި ދަރަނި އަދާކުރާނެ ކަމަށް ކޮސްޓާ ކޮފީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮސްޓާ ކޮފީ ބްރޭންޑުގެ 2400 އައުޓްލެޓު ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގައެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހަދަމުން އަންނަ ވޯޓަރ ފްރަންޓް ރެސްޓޯރެންޓްގައި ހުޅުވާ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ކޮސްޓާ ކޮފީ ހިމެނޭކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް