26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އެތައް ބަޔަކު ނުކުމެ، ތިނަދޫއިން އިބޫއަށް އޮތް ތާއިދު ދައްކާލައިފި

  • ވާރޭ ވެހުނު ވަގުތު ވެސް ކިއުގައި ތިބި މީހުން ދުރަށް ނުދޭ
  • އިބޫގެ ދަތުރުގައި ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 19:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް


ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި -- އާކައިވް

ހުވަދު އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް، ގދ. ތިނަދޫއިން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އިބޫ ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެންންނެވި ވަގުތު އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިގުބާލުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި ތިއްބެވިއެވެ. އިބޫއާ ސަލާމް ކުރަން ތިބި މީހުން ގިނަވެ، ކިޔު ހަދާފައި ތިއްބާ ވާރޭވެހެން ފެށުމުން ވެސް ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި ތިބި މީހުން ދުރަށް ނުގޮސް، އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިގުބާލުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިއްބެވެ.

ބާރަ ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތިނަދޫއަކީ އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަށް ތާއިދު ބޮޑު ރަށެކެވެ. މިހާތަނަށް ބޭއްވި ދެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވެސް އެމްޑީޕީން ވަނީ އެ ރަށުން ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް ހޯދާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް