19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޖަޒީރާގެ ވެރިކަމެއްގައި ބްރިޖެއް ނޭޅޭނެ: މިނިސްޓަރު ސައީދު

  • އިދިކޮޅުގައި ތިބީ ހަތަރު މީހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ކްރެޑިޓް ނަގަން އުޅެނީ ފިނޑިކަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 16:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އޮކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު - ސައީދު ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އަޒުމޫން އަހުމަދު

ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ނަމުގައި ވެރިކަންކުރުމަށް އަންނަ ބަޔަކަށް ބްރިޖެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަކީނާ މަންޒިލްގައި ހުންނަ ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ޖަޒީރާ ވެރިކަމެއްގައި ރަށްރަށުން ނަރުދަމާއެއް ބަނދަރެއް ނަހަދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސައީދު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯގައި ތަރައްޤީގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސަކު ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދެއްވާނެ އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަންކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެއްވުމުން ބްރިޖުގެ އޯނާރޝިޕް ނެގުމަށް އިދިކޮޅު ހަތަރު މީހަކު އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުވިގެންދިޔަ ބުރިޖުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެކަންޏެއް ނޫން ކަމަށާއި އެވާހަކަ ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވާހަކަ ދުނިޔޭގެ ތިރީހަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެކަނިވެސް ދެއްކި ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ ބްރިޖުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އެއްވެސް ހައްޤެއް އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ނެތް ކަމަށާއި ބުރިޖު އެޅުމުން އެކަމުގެ ކްރެޑިޓް ނަންގަވަން އެބޭފުޅުން އުޅެނީ ފިޑިކަމުން ކަމަށެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އިސީ

3 ހަފްތާކުރިން

ތިޔަގޮތައް ބްރިޖް ނޭޅޭނެ އެއްބަޔަކަށްވެސް 100މިލިއަން އަށް އެޅެންއޮތް ބްރިޖެއް 300 މިލިއަންއަށް ރުފިޔާ ޙަރަދުކޮއްފި ކީޚޭބުނާނީދެން؟ އަނެއްކާ ރޭގަ ހަވާ އެރުވީވެސް ކުޑަ އަގެއްދީގެން 45މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށްވަނީ އެކަމަށްހަރަދުވީ އެންމެ 5މިނެޓަޢް އެހުރިހާފައިސާއެއް ހަވަޔައް އަރައިގެން އެދިޔެއީ އެންމެ 5މިނިޓްތެރޭގަ ކިތައތަށުގެ ނަރުދަމާޔާއި ކިތައްރަށުގެ ޖަނަރޭޓަރު ނޫނީ ކިތައް ކުދިންގެ ސްކޮލާޝިޕް އެކަމުވެސް އެއްބަޔަކު ތިބެގެން އަތްޖަހަނީ

0
0