22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ބޮލީވުޑް

ސަލްމާންގެ މަންމައާއި އެކު ކެޓްރީނާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ޑިލީޓްކުރީ ކީއްވެ؟

  • އެ ފޮޓޯ ޑީލީޓް ކޮށްފައިވަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނުބުނެ
  • ފޭނުން ވަނީ މި ފޮޓޯ ޝެއަރކޮށް " ސާސް ބަހޫ ގޯލްސް" ފަދަ ކޮމެންޓްތައް ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 15:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


އަރްޕިތާ ޚާން، ކެޓްރީނާ ކެއިފް އަދި ސަލްމާންގެ މަންމަ ސަލްމާ -- ގޫގުލް

ސަލްމާން ޚާންގެ މަންމަ ސަލްމާ އާއި އެކު ކެޓްރީނާ ކެއިފް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ސަލްމާންގެ އަންހެން ކޮއްކޮ އަރްޕިތާ ޚާން ޝަރްމާ އިންސްޓަގްރާމް ކުރުމަށް ފަހު އަވަހަށް ޑިލީޓް ކޮށްލައިފި އެވެ.

"ބާރަތް" ޝޫޓިން މޯލްޓާގައި ކުރިއަށް ދިޔައިރު ނަގާފައިވާ އެ ފޮޓޯގައި ކެޓްރީނާ ފެނިގެންދަނީ ވެޑިން ޑްރެސް އެއް ލައިގެން ސަލްމާންގެ މަންމަގެ ގައިގައި ބައްދާލައިގެން ހުއްޓައެވެ. އެ ފޮޓޯ އިންސްޓަގްރާމް ކުރިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަރްޕިތާ ވަނީ ޑިލީޓް ކޮށްލާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ފޮޓޯ ޑީލީޓް ކޮށްފައިވަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނުބުނެއެވެ.

އަރްޕިތާ މި ފޮޓޯ ޝެއަރ ކުރުމާއި އެކު އެ ފޮޓޯ ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލް ވެގެން ގޮސްފައެވެ. ފޭނުން ވަނީ މި ފޮޓޯ ޝެއަރކޮށް "ސާސް ބަހޫ ގޯލްސް" ފަދަ ފަދަ ތަކެތި ލިއުމަށްފަހު ކޮމެންޓް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

 އަރްޕތާގެ ފިރިމީހާ އަދި "ލަވްރާތްރީ" ގެ އެކްޓަރ އާޔުޝް ޝަރްމާ އޭނާގެ ފިލްމް "ލަވްރާތްރީ" ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ދިޔަ އިވެންޓެއްގައި "ބޮލީވުޑް ލައިފް" އަށް ބުނެފައިވަނީ  އެފޮޓޯ ޑިލީޓްކުރި ސަބަބު އޭނާއަށް ނޭންގޭ ކަމަށެވެ. އެ ފޮޓޯއާއި ނުގުޅޭ ކޮމެންޓްތައް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކަމަށްވެސް ވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު އީދުގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ބާރަތް" ގެ ޝޫޓިންތައް ނެގުމަށް ފިލްމްގެ ކާސްޓުންނާއި ކްރޫއިން މޯލްޓާއަށް ދިޔައިރު އެޓީމާއި އެކު ސަލްމާންގެ މަންމަ ސަލްމާވެސް ވަނީ އަންހެން ދަރިފުޅު އަލްވިރާ އާއި އެކު މޯލްޓާއަށް ގޮސްފައެވެ.  

ސަލްމާން އާއި ކެޓްރީނާ ވަނީ ގިނަ ފިލްމް ތަކެއްގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި މި ދެ ތަރިން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށްފަހު އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވަނީ ރުޅިވިނަމަވެސް މި ދެމީހުންނަކީ ދެ ރަހުމަތްތެރިންނެވެ. ކެޓްރީނާ މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ސަލްމާންގެ ފިލްމް "ބާރަތް" ގައެވެ.

ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ވަނީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މޯލްޓާގައި ޝޫޓްކުރުމަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާ މަންޒަރުތައް ނަގާނިމިފައިވާކަން އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މޯލްޓާގެ ޝޫޓިންތައް ނިންމާލުމަށްފަހު ސަލްމާން ވަނީ އެނބުރި އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައެވެ. ޝޫޓިން ނިންމާލުމަށްފަހު ކެޓްރީނާ ގޮސްފައިވަނީ ލަންޑަނަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް