23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

ސައުދީގައި ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް އަކްޝޭގެ 'ގޯލްޑް'

  • ސައުދީގެ ސިނާމާތަކުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަމުންދާނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 12:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އަކްޝޭ ކުމާރު -- ގޫގުލް

ސައުދީ އަރަބިއާގައި ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމް "ގޯލްޑް" ވެގެން ގޮސްފިއެވެ.

ރީމާ ކަގްޓީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ ރަޖްނީ ކާންތުގެ "ކާލާ" އަށް ފަހު ގަލްފް ގައުމުތަކުގައި ސިނަމާތަކުގައި ދައްކާލި ދެވަނަ ފިލްމަށެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަކްޝޭ ވަނީ އޭނާގެ ޓްވިޓާ ހެންޑްލްގައި މި ޚަބަރު ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

އަކްޝޭގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ޓީމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގޯލްޑް މެޑަލް ހޯދި ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ތައްޔަރުކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ސިނާމާތަކުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

"ގޯލްޑް"ގައި ދައްކުވައިދީފައި ވަނީ  ސަމާ އޮލިމްޕިކްސްގައި 1948 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ހޮކީ ޓީމު ބައިވެރިވެ އެ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ރަން މެޑައްޔެއް ލިބުނު ގޮތެވެ.

މިމަހު 15 ގައި ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމުން ފެނިގެންދަނީ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އިތުރުން މޮނީ ރޯއީ، އަމިތް ސާދް، ކުނާލް ކަޕޫރު އަދި ވިނީތް ކުމާރު ސިންގްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް