16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ބޮލީވުޑް

ސައުދީގައި ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް އަކްޝޭގެ 'ގޯލްޑް'

  • ސައުދީގެ ސިނާމާތަކުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަމުންދާނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 12:33 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


އަކްޝޭ ކުމާރު -- ގޫގުލް

ސައުދީ އަރަބިއާގައި ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމް "ގޯލްޑް" ވެގެން ގޮސްފިއެވެ.

ރީމާ ކަގްޓީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ ރަޖްނީ ކާންތުގެ "ކާލާ" އަށް ފަހު ގަލްފް ގައުމުތަކުގައި ސިނަމާތަކުގައި ދައްކާލި ދެވަނަ ފިލްމަށެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަކްޝޭ ވަނީ އޭނާގެ ޓްވިޓާ ހެންޑްލްގައި މި ޚަބަރު ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

އަކްޝޭގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ޓީމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގޯލްޑް މެޑަލް ހޯދި ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ތައްޔަރުކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ސިނާމާތަކުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

"ގޯލްޑް"ގައި ދައްކުވައިދީފައި ވަނީ  ސަމާ އޮލިމްޕިކްސްގައި 1948 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ހޮކީ ޓީމު ބައިވެރިވެ އެ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ރަން މެޑައްޔެއް ލިބުނު ގޮތެވެ.

މިމަހު 15 ގައި ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމުން ފެނިގެންދަނީ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އިތުރުން މޮނީ ރޯއީ، އަމިތް ސާދް، ކުނާލް ކަޕޫރު އަދި ވިނީތް ކުމާރު ސިންގްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް