25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ސައުދީގައި ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް އަކްޝޭގެ 'ގޯލްޑް'

  • ސައުދީގެ ސިނާމާތަކުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަމުންދާނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 12:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


އަކްޝޭ ކުމާރު -- ގޫގުލް

ސައުދީ އަރަބިއާގައި ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމް "ގޯލްޑް" ވެގެން ގޮސްފިއެވެ.

ރީމާ ކަގްޓީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ ރަޖްނީ ކާންތުގެ "ކާލާ" އަށް ފަހު ގަލްފް ގައުމުތަކުގައި ސިނަމާތަކުގައި ދައްކާލި ދެވަނަ ފިލްމަށެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަކްޝޭ ވަނީ އޭނާގެ ޓްވިޓާ ހެންޑްލްގައި މި ޚަބަރު ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

އަކްޝޭގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ޓީމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގޯލްޑް މެޑަލް ހޯދި ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ތައްޔަރުކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ސިނާމާތަކުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

"ގޯލްޑް"ގައި ދައްކުވައިދީފައި ވަނީ  ސަމާ އޮލިމްޕިކްސްގައި 1948 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ހޮކީ ޓީމު ބައިވެރިވެ އެ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ރަން މެޑައްޔެއް ލިބުނު ގޮތެވެ.

މިމަހު 15 ގައި ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމުން ފެނިގެންދަނީ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އިތުރުން މޮނީ ރޯއީ، އަމިތް ސާދް، ކުނާލް ކަޕޫރު އަދި ވިނީތް ކުމާރު ސިންގްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް