19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިޚް އާއި ސާންޔާ މަލޯތްރާ ޔޫރަޕްގެ މަގުމަތީގައި ނަށައިފި

  • މި ވީޑިއޯގައި ނަށަމުން ގޮސް ސާންޔާ އަށް ފާތިމާ ރެޑް ރޯސް ބޮކޭއެއްދޭ މަންޒަރު ވެސް ފެނިގެން ދޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 11:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިޚް އާއި ސާންޔާ މަލޯތްރާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިޚް އާއި ސާންޔާ މަލޯތްރާ ވަނީ އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމް "ޑަންގަލް" ކުޅުމަށް ފަހު ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިންނަށް ވެގެން ގޮސްފައެވެ.

މި ދެތަރިން ވަނީ ދާދި ފަހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އެކުގައި ޔޫރަޕަށް ގޮސް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފާތިމާ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި އެ ދެތަރިން ޔޫރަފްގެ މަގުމަތީ ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ވެސް ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

މި ދެ ތަރިން ނަށާ މަންޒަރު ފެނިގެންދާ މި ވީޑިއޯގައި ނަށަމުން ގޮސް ސާންޔާ އަށް ފާތިމާ ރެޑް ރޯސް ބޮކޭއެއް ދޭ މަންޒަރު ވެސް ފެނިގެން ދެއެވެ.

ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ސާންޔާ މިވަގުތު ދަނީ އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ވިޝާލް ބަރްދްވާޖްގެ ފިލްމް "ޕަޓާކާ" ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ފިލްމަކީ ދެ ބެއިންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަޔޫޝަމަން ކްރާނާގެ  ފިލްމް "ބަދާއީ ހޯ" އިން ވެސް ސާންޔާ ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ފާތިމަ ދެން ފެނިގެންދާނީ އާމިރު ޚާން އާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް އަދި އަމީތާބް ބަޗަން އާއި އެކު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އިންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް