13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

ބޮލީވުޑް

ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިޚް އާއި ސާންޔާ މަލޯތްރާ ޔޫރަޕްގެ މަގުމަތީގައި ނަށައިފި

  • މި ވީޑިއޯގައި ނަށަމުން ގޮސް ސާންޔާ އަށް ފާތިމާ ރެޑް ރޯސް ބޮކޭއެއްދޭ މަންޒަރު ވެސް ފެނިގެން ދޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 11:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން


ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިޚް އާއި ސާންޔާ މަލޯތްރާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިޚް އާއި ސާންޔާ މަލޯތްރާ ވަނީ އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމް "ޑަންގަލް" ކުޅުމަށް ފަހު ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިންނަށް ވެގެން ގޮސްފައެވެ.

މި ދެތަރިން ވަނީ ދާދި ފަހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އެކުގައި ޔޫރަޕަށް ގޮސް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފާތިމާ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި އެ ދެތަރިން ޔޫރަފްގެ މަގުމަތީ ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ވެސް ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

މި ދެ ތަރިން ނަށާ މަންޒަރު ފެނިގެންދާ މި ވީޑިއޯގައި ނަށަމުން ގޮސް ސާންޔާ އަށް ފާތިމާ ރެޑް ރޯސް ބޮކޭއެއް ދޭ މަންޒަރު ވެސް ފެނިގެން ދެއެވެ.

ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ސާންޔާ މިވަގުތު ދަނީ އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ވިޝާލް ބަރްދްވާޖްގެ ފިލްމް "ޕަޓާކާ" ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ފިލްމަކީ ދެ ބެއިންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަޔޫޝަމަން ކްރާނާގެ  ފިލްމް "ބަދާއީ ހޯ" އިން ވެސް ސާންޔާ ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ފާތިމަ ދެން ފެނިގެންދާނީ އާމިރު ޚާން އާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް އަދި އަމީތާބް ބަޗަން އާއި އެކު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އިންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް