22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޖަޒުބާތުގައި ނުޖެހުމަށް ސަޕޯޓަރުންނަށް އިބޫ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

 • ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި
 • ހުވަދޫއަކީ އާދަޔާ ހިލާފު އަތޮޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
 • ހުވަދޫ ދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވީ ވަދޫއިން
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 10:55 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
 2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
 3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
 4. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
 5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
 6. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
 7. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
 8. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު


އިބޫ ވާދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ވާހަަކަފުޅު ދައްކަވަނީ-- -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހުވަދޫ އަތޮޅަށް ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި ވާދޫގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ އެގޮތަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވީ ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ވާދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ވާހަަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަމާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. ސަޕޯޓަރުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ވޯޓު ހޯދައި ޕާޓީތަކަށް ތާއިދު ހޯއްދެވުމަށް ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގދ. ވާދޫގައި އިބޫ: އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ހުވަދޫއަކީ އާދަޔާ ހިލާފު އަތޮޅެއް ކަމަށް-- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަަސަން

ހުވަދޫއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅުކަން ފާހަގަކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ހުވަދޫ އަތޮޅަކީ އާދަޔާ ހިލާފު އަތޮޅެއް ކަމަށެވެ. އެ އަތޮޅުގައި އެކަނިވެސް ރާއްޖޭގެ 20 ޕަސެންޓް ރަށް ހިމެނޭ ކަމަށް އިބޫ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އިބޫ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތަށް ހުވަދު އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ފަޅުރަށްތައް ހިމެނޭ އަތޮޅެވެ. އެ އަތޮޅުގައި އެކަނި ވެސް 200 އެއްހާ ފަޅުރަށް ހިމެނެއެވެ. ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓްތަކާ އެކު، ފަތުރުވެރިކަން ހުވަދޫއަށް ފުޅާވަމުންދާތީ، އިބޫ ވިދާޅުވީ ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގެ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހައްދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އިބޫ ހުވަދޫ އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މެންދުރު ފަހު ވަޑައިގަންނަވާނީ ފަރެސްމާތޮޑާއަށެވެ. އެ އަށް ފަހު ފިޔޯރީއަށާއި ތިނަދޫއަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ހުކުރު ދުވަހު ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Naube

5 މަސް ކުރިން

200falhu rah huvadhoo atoll ga ekani Can't believe....

0
0