25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ނަސްރު ލިބޭނީ ހައްގަށް، ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ވޯޓުދެއްވާ: ފައިސަލް

 • އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނީ 80 ޕަސެެންޓަށް ވުރެ ބޮޑު ތާއީދަކާ އެކު
 • ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ތަފާތުކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނަން
 • ދޮންފަނުން ފައިސަލް އަށް ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންވާފައި
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 10:15 | |

މަގުބޫލް

 1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
 4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
 6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
 7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
 8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ދޮންފަނުން ފައިސަލްއަށް ވަނީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންވާފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ

އަބަދުވެސް ނަސްރު ލިބިގެންދާނީ ހައްގަށް ކަމަށާއި މި ވޯޓަކީ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ދެވޭ ވޯޓެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން މި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރަނިންގ މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބ. އަތޮޅު ދޮންފަނުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ 80 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ބޮޑު ތާއިދަކާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއަށް އިހުމާލު ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން މި ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތް ވަރަށް ކައިރިން ފެންނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެހެން މަވެސް މިއަދު މި ފެންނަނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް އަޑުއުފާ ނަމަ އެ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދާ މަންޒަރު ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވުއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމުގައި ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އެ ރަށެއް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގައި ހުރީ ކޮން ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރެއްތޯ ނުބައްލަވާނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަކި ރަށެއް ތަފާތު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދޮންފަނުން ފައިސަލް އަށް ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައި

މީގެ އިތުރުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމުގައި ދޮންފަނުގެ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެރަށުގެ ބަނދަރުގެ މައްސަލައަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ފައިސަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފައިސަލް ދޮންފަނަން ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. ހިތްޗަށް ވަޑައިގަތުމުންގެ މަރުޙަބާ އެރަށުން ފައިސަލް އަށް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ. ބޮޑު ބެރާ އެކު ފައިސަލް އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެރަށު ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަގަހަ ހުޅުއްވައިދެއްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް