15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ވަގު ޑޮލަރު

ވަގު ޑޮލަރު ދައުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

  • އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޗާޕުކޮށްފައިވާ 50 ޑޮލަރާއި 100 ޑޮލަރުގެ ވަގު ނޫޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށް
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 22:59 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ -- ގޫގުލް

ވަގު ޑޮލަރުގެ ނޫޓްތަކެއް ދައުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކްތަކަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން އަންގައިފިއެވެ.

ވަގު ޑޮލަރުތަކެއް ދައުރުވާތީ އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޭންކްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ މިސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޗާޕުކޮށްފައިވާ 50 ޑޮލަރާއި 100 ޑޮލަރުގެ ވަގު ނޫޓް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، މިފަދަ ނޫޓުތައް ދެނެގަތުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ވަގު ޑޮލަރު ނޫޓުތަކެއް މާބައިވަރު ދައުރު ނުވާ ކަމަށާއި، މަދުން ނަމަވެސް ދައުރުވާ ނަމަ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަކީ އެމްއެމްއޭގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޭންކުތަކުން ސަމާލުވުމަށް އެންގީ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ވަގު ޑޮލަރުގެ ނޫޓެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ނޫޓެއް ނައްތާލުމަށް އެމްއެމްއޭއާ ހަވާލުކުރުމަށް ވެސް އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ރަންގަޅު

2 މަސް ކުރިން

ރަންގަޅު ސަމާލްކޮށްގެން ވަގު ޑޮލަރުތައް ދައުރު ކުރުވަނީ

0
0