17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ވަގު ޑޮލަރު

ވަގު ޑޮލަރު ދައުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

  • އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޗާޕުކޮށްފައިވާ 50 ޑޮލަރާއި 100 ޑޮލަރުގެ ވަގު ނޫޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށް
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 22:59 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ -- ގޫގުލް

ވަގު ޑޮލަރުގެ ނޫޓްތަކެއް ދައުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކްތަކަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން އަންގައިފިއެވެ.

ވަގު ޑޮލަރުތަކެއް ދައުރުވާތީ އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޭންކްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ މިސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޗާޕުކޮށްފައިވާ 50 ޑޮލަރާއި 100 ޑޮލަރުގެ ވަގު ނޫޓް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، މިފަދަ ނޫޓުތައް ދެނެގަތުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ވަގު ޑޮލަރު ނޫޓުތަކެއް މާބައިވަރު ދައުރު ނުވާ ކަމަށާއި، މަދުން ނަމަވެސް ދައުރުވާ ނަމަ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަކީ އެމްއެމްއޭގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޭންކުތަކުން ސަމާލުވުމަށް އެންގީ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ވަގު ޑޮލަރުގެ ނޫޓެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ނޫޓެއް ނައްތާލުމަށް އެމްއެމްއޭއާ ހަވާލުކުރުމަށް ވެސް އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ރަންގަޅު

4 މަސް ކުރިން

ރަންގަޅު ސަމާލްކޮށްގެން ވަގު ޑޮލަރުތައް ދައުރު ކުރުވަނީ

0
0