21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވަގު ޑޮލަރު

ވަގު ޑޮލަރު ދައުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

  • އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޗާޕުކޮށްފައިވާ 50 ޑޮލަރާއި 100 ޑޮލަރުގެ ވަގު ނޫޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށް
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 22:59 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ -- ގޫގުލް

ވަގު ޑޮލަރުގެ ނޫޓްތަކެއް ދައުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކްތަކަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން އަންގައިފިއެވެ.

ވަގު ޑޮލަރުތަކެއް ދައުރުވާތީ އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޭންކްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ މިސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޗާޕުކޮށްފައިވާ 50 ޑޮލަރާއި 100 ޑޮލަރުގެ ވަގު ނޫޓް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، މިފަދަ ނޫޓުތައް ދެނެގަތުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ވަގު ޑޮލަރު ނޫޓުތަކެއް މާބައިވަރު ދައުރު ނުވާ ކަމަށާއި، މަދުން ނަމަވެސް ދައުރުވާ ނަމަ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަކީ އެމްއެމްއޭގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޭންކުތަކުން ސަމާލުވުމަށް އެންގީ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ވަގު ޑޮލަރުގެ ނޫޓެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ނޫޓެއް ނައްތާލުމަށް އެމްއެމްއޭއާ ހަވާލުކުރުމަށް ވެސް އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ރަންގަޅު

2 ހަފްތާކުރިން

ރަންގަޅު ސަމާލްކޮށްގެން ވަގު ޑޮލަރުތައް ދައުރު ކުރުވަނީ

0
0