19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ދިވެހި ފިލްމް

އަމްޖޭގެ "ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ފިލްމް ފެސްޓިވަލް "2017 ބާއްވަނީ

  • މި ފެސްޓިވަލްގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ކުރިއަށް
  • ޖުމްލަ 17 ފިލްމެއް އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 29 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 17:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


ޑައިރެކްޓަރ އަމްޖަދު އިބްރާހިމް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ފިލްމް ފެސްޓިވަލް 2017 ގެ ނަމުގައި ފިލްމް ވެސްޓިވަލެއް ބޭއްވުމަށް މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހިމް ނިންމައިފިއެވެ.

 

ނިމިގެން ދިޔަ 7 ވަނަ ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ އަމްޖޭ ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމަތު ދެމުން ބުނީ މި ފިލްމް ފެސްޓިވަލަކީ އަމްޖޭ މިހާތަނަށް ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުތައް ހިމަނައިގެން ބޭއްވުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ފެސްޓިވަލެއް ކަމަށެވެ.

 

މިހާތަނަށް 50 ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ އަމްޖޭ ބުނީ މި ފެސްޓިވަލްގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ޖުމްލަ 17 ފިލްމެއް އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ފިލމުތައް ސެލެކްޓް ކުރުމާއި އެޗްވީއެފްކޮށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ފޯމެޓް ބަދަލު ކުރުން ކަމަށެވެ.

 

ފެސްޓިވަލް ފެށޭނެ ދުވަހެއް އެނގޭނީ އޮލިމްޕަސް ލިބޭނެ ދުވަހެއް އެންގުމުން ކަމަށާއި ޓިކެޓްގެ އަގު ކަނޑައެޅޭނީ ވެސް އޮލިސްޕަސް ލިބޭ އަގަކަށް ބަލާފައި ކަމަށް އަމްޖޭ ބުންޏެވެ.

 

މި ފެސްޓިވަލްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް ހުކުރު ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު ފަހު ފިލްމު އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އަމްޖޭ ބުންޏެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް