21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ދިލްބަރް

އަދިވެސް ޗާޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި ދިލްބަރް

  • މިހާތަނަށް 182 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ވިއުސް ވަނީ ލިބިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ދިލްބަރް ލަވައިގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް -- ސޯޝަލް މީޑިއާ

ޖުލައި 3 ގައި ސިނަމާތަކަށް އައި ފިލްމު "ސަތްޔަމޭވަ ޖަޔަތޭ"ގެ ލަވައެއް ކަމަށްވާ "ދިލްބަރް" ދަނީ އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގެ ޗާޓުގައި ފިޔަ ޖަހަމުންނެވެ. 

މިހާތަނަށް "ދިލްބަރް" އަށް ޔޫޓިއުބްގައި 182 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ވިއުސް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މީގެ އޮރިޖަނަލް ލަވައަކީ 1999 ވަނަ އަހަރު މިސް ޔުނިވާސް، ސުޝްމީތާ ސެން އެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ސިރުފް ތުމް"ގެ ލަވައެކެވެ. އެ މިފިލްމްގައި އެ ލަވައިން ފެނިގެންދަނީ ސުޝްމީތާ އާއި ސަންޖޭ ކަޕޫރެވެ

އެ ލަވައިގެ ރިމޭކް ލަވަ ކިޔާފައި ވަނީ ނިހާ ކައްކަރު ދްވާނީ ބާނޫޝާލީ އަދި އިއްކާއެވެ. 

ކެނެޑާގެ ނެށުންތެރިޔާ ނޯރާ ފަތެހީގެ ކުޅަދާނަ ނެށުންތައް ފެނިގެންދާ މި ލަވައަށް އެތައް ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބެމުންދާއިރު ލަވަ ވަނީ ބިލްބޯޑްސްގެ ތިން ވަނަ އަށް އަރާފައެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ ލަވައެއް އެ ޗާޓަށް އެރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް