16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ދިލްބަރް

އަދިވެސް ޗާޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި ދިލްބަރް

  • މިހާތަނަށް 182 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ވިއުސް ވަނީ ލިބިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ދިލްބަރް ލަވައިގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް -- ސޯޝަލް މީޑިއާ

ޖުލައި 3 ގައި ސިނަމާތަކަށް އައި ފިލްމު "ސަތްޔަމޭވަ ޖަޔަތޭ"ގެ ލަވައެއް ކަމަށްވާ "ދިލްބަރް" ދަނީ އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގެ ޗާޓުގައި ފިޔަ ޖަހަމުންނެވެ. 

މިހާތަނަށް "ދިލްބަރް" އަށް ޔޫޓިއުބްގައި 182 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ވިއުސް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މީގެ އޮރިޖަނަލް ލަވައަކީ 1999 ވަނަ އަހަރު މިސް ޔުނިވާސް، ސުޝްމީތާ ސެން އެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ސިރުފް ތުމް"ގެ ލަވައެކެވެ. އެ މިފިލްމްގައި އެ ލަވައިން ފެނިގެންދަނީ ސުޝްމީތާ އާއި ސަންޖޭ ކަޕޫރެވެ

އެ ލަވައިގެ ރިމޭކް ލަވަ ކިޔާފައި ވަނީ ނިހާ ކައްކަރު ދްވާނީ ބާނޫޝާލީ އަދި އިއްކާއެވެ. 

ކެނެޑާގެ ނެށުންތެރިޔާ ނޯރާ ފަތެހީގެ ކުޅަދާނަ ނެށުންތައް ފެނިގެންދާ މި ލަވައަށް އެތައް ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބެމުންދާއިރު ލަވަ ވަނީ ބިލްބޯޑްސްގެ ތިން ވަނަ އަށް އަރާފައެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ ލަވައެއް އެ ޗާޓަށް އެރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް