25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ދިލްބަރް

އަދިވެސް ޗާޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި ދިލްބަރް

  • މިހާތަނަށް 182 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ވިއުސް ވަނީ ލިބިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:31 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ދިލްބަރް ލަވައިގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް -- ސޯޝަލް މީޑިއާ

ޖުލައި 3 ގައި ސިނަމާތަކަށް އައި ފިލްމު "ސަތްޔަމޭވަ ޖަޔަތޭ"ގެ ލަވައެއް ކަމަށްވާ "ދިލްބަރް" ދަނީ އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގެ ޗާޓުގައި ފިޔަ ޖަހަމުންނެވެ. 

މިހާތަނަށް "ދިލްބަރް" އަށް ޔޫޓިއުބްގައި 182 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ވިއުސް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މީގެ އޮރިޖަނަލް ލަވައަކީ 1999 ވަނަ އަހަރު މިސް ޔުނިވާސް، ސުޝްމީތާ ސެން އެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ސިރުފް ތުމް"ގެ ލަވައެކެވެ. އެ މިފިލްމްގައި އެ ލަވައިން ފެނިގެންދަނީ ސުޝްމީތާ އާއި ސަންޖޭ ކަޕޫރެވެ

އެ ލަވައިގެ ރިމޭކް ލަވަ ކިޔާފައި ވަނީ ނިހާ ކައްކަރު ދްވާނީ ބާނޫޝާލީ އަދި އިއްކާއެވެ. 

ކެނެޑާގެ ނެށުންތެރިޔާ ނޯރާ ފަތެހީގެ ކުޅަދާނަ ނެށުންތައް ފެނިގެންދާ މި ލަވައަށް އެތައް ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބެމުންދާއިރު ލަވަ ވަނީ ބިލްބޯޑްސްގެ ތިން ވަނަ އަށް އަރާފައެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ ލަވައެއް އެ ޗާޓަށް އެރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް