19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 02 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ބޮލީވުޑް

'ދަ ޒޯޔާ ފެކްޓަރ'ގެ ޝޫޓިން ސޯނަމް ފަށައިފި

  • ޝޫޓިން ފަށާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  7. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


ސޯނަމް ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސޯނަމް ކަޕޫރު އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ދަ ޒޯޔާ ފެކްޓަރ" ގެ ޝޫޓިންތައް ފަށައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ސޯނަމް ވަނީ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ފެށިކަން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހާމަކޮށްފައެވެ. ޝޫޓިން ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު ސޯނަމް ވަނީ ސްނެޕް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

އަބީޝެކް ޝަރްމާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމްގައި ސޯނަމްގެ އިތުރުން މުހިއްމު ރޯލްތަކުން ފެނިގެންދާނީ ޒުލްގަރު ސަލްމާން އަދި ސަންޖޭ ކަޕޫރެވެ.

އަނޫޖާ ޗައުހަން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރާ މި ފިލްމްގެ ވާހަކަ ލިޔެފައިވާ ފޮތް ހިފަހައްޓައިގެން ސޯނަމް އާއި ޒުލްގަރު ސަލްމާން ތިބި ފޮޓޯއެއް ސޯނަމް ވަނީ ކުރިން ދައްކާލާފައެވެ.

 މިފިލްމްގެ އިތުރުން ސޯނަމް ދެން ފެނިގެންދާ އަނެއް ފިލްމަކީ "އެކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާ ތޮ އެއިސާލަގާ" އެވެ. މި ފިލްމުގައި ސޯނަމް ފެނިގެންދާނީ ސޯނަމްގެ ބައްޕަ އަނިލް ކަޕޫރާއި، ޖޫހީ ޗާވަލް އަދި ރާޖްކުމާރު ރާއޯއާ އެކުގައެވެ.

ސޯނަމްގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ވީރޭ ދި ވެޑިން" ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔަ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް