18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 11 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:58
ފަތިސް 04:45

ބޮލީވުޑް

'ދަ ޒޯޔާ ފެކްޓަރ'ގެ ޝޫޓިން ސޯނަމް ފަށައިފި

  • ޝޫޓިން ފަށާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއިގެ މަގާމުން ޖާބިރު ވަކިކުރަނީ!
  2. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  3. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ސޯނަމް ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސޯނަމް ކަޕޫރު އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ދަ ޒޯޔާ ފެކްޓަރ" ގެ ޝޫޓިންތައް ފަށައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ސޯނަމް ވަނީ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ފެށިކަން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހާމަކޮށްފައެވެ. ޝޫޓިން ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު ސޯނަމް ވަނީ ސްނެޕް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

އަބީޝެކް ޝަރްމާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމްގައި ސޯނަމްގެ އިތުރުން މުހިއްމު ރޯލްތަކުން ފެނިގެންދާނީ ޒުލްގަރު ސަލްމާން އަދި ސަންޖޭ ކަޕޫރެވެ.

އަނޫޖާ ޗައުހަން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރާ މި ފިލްމްގެ ވާހަކަ ލިޔެފައިވާ ފޮތް ހިފަހައްޓައިގެން ސޯނަމް އާއި ޒުލްގަރު ސަލްމާން ތިބި ފޮޓޯއެއް ސޯނަމް ވަނީ ކުރިން ދައްކާލާފައެވެ.

 މިފިލްމްގެ އިތުރުން ސޯނަމް ދެން ފެނިގެންދާ އަނެއް ފިލްމަކީ "އެކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާ ތޮ އެއިސާލަގާ" އެވެ. މި ފިލްމުގައި ސޯނަމް ފެނިގެންދާނީ ސޯނަމްގެ ބައްޕަ އަނިލް ކަޕޫރާއި، ޖޫހީ ޗާވަލް އަދި ރާޖްކުމާރު ރާއޯއާ އެކުގައެވެ.

ސޯނަމްގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ވީރޭ ދި ވެޑިން" ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔަ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް