26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

'ދަ ޒޯޔާ ފެކްޓަރ'ގެ ޝޫޓިން ސޯނަމް ފަށައިފި

  • ޝޫޓިން ފަށާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް


ސޯނަމް ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސޯނަމް ކަޕޫރު އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ދަ ޒޯޔާ ފެކްޓަރ" ގެ ޝޫޓިންތައް ފަށައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ސޯނަމް ވަނީ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ފެށިކަން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހާމަކޮށްފައެވެ. ޝޫޓިން ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު ސޯނަމް ވަނީ ސްނެޕް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

އަބީޝެކް ޝަރްމާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމްގައި ސޯނަމްގެ އިތުރުން މުހިއްމު ރޯލްތަކުން ފެނިގެންދާނީ ޒުލްގަރު ސަލްމާން އަދި ސަންޖޭ ކަޕޫރެވެ.

އަނޫޖާ ޗައުހަން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރާ މި ފިލްމްގެ ވާހަކަ ލިޔެފައިވާ ފޮތް ހިފަހައްޓައިގެން ސޯނަމް އާއި ޒުލްގަރު ސަލްމާން ތިބި ފޮޓޯއެއް ސޯނަމް ވަނީ ކުރިން ދައްކާލާފައެވެ.

 މިފިލްމްގެ އިތުރުން ސޯނަމް ދެން ފެނިގެންދާ އަނެއް ފިލްމަކީ "އެކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާ ތޮ އެއިސާލަގާ" އެވެ. މި ފިލްމުގައި ސޯނަމް ފެނިގެންދާނީ ސޯނަމްގެ ބައްޕަ އަނިލް ކަޕޫރާއި، ޖޫހީ ޗާވަލް އަދި ރާޖްކުމާރު ރާއޯއާ އެކުގައެވެ.

ސޯނަމްގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ވީރޭ ދި ވެޑިން" ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔަ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް