13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 04 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

ބޮލީވުޑް

ޕްރިޔަންކާއާ އެކު ފިލްމެއް ހެދުމަށް ދަނީ ވާހަކަ ދެކެވެމުން: ވިޝާލް ބަރްދްވާޖް

  • ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:41 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  7. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެކު ފިލްމެއް ހެދުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރ ވިޝާލް ބަރްދުވާޖް ބުނެފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވިޝާލް ބުނެފައި ވަނީ ޕްރިޔަންކާއާ އެކު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

"ކުއާންޓިކޯ"ގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފިލްމަކީ "ޓްވެލްތު ނައިޓް"  ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކުރާ ފިލްމެއް ކަމަށާއި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރު ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

"ޕްރިޔަންކާ ވެސް ބޭނުންވޭ އަހަރެންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން. ދެ މީހުން ވެސް އެކަކު އަނެކާކާ އެކު މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. އެއްމީދު ކުރަނީ އަންނަ އަހަރު ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފެށަން" ވިޝާލް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 މި ދެ މީހުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް "ސާތު ހޫނ މާފް" ގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

 ވިޝާލް މިވަގުތު ވަނީ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ޕަޓާކާ"ގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރު ވެފައެވެ.

ދެބެންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ ޗަރަން ސިންގް ޕާތިކް ލިޔެފައިވާ ހެއްވާ މަޖާ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރާ ފިލްމެކެވެ.

ތަރިންގެ ގޮތުގައި ސަނާޔާ މަލޯތުރާ، ރަދިކާ މާޑަން، ސުނިލް ގްރޯވާ އަދި ފެނިގެންދާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް