11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

57 އަހަރުގެ އެޑީ މާރފީ ދިހަ ވަނަ ދަރިފުޅުގެ އިންތިޒާރުގައި

  • އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ވިހަނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:30 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


އެޑީ މާރފީ -- ގޫގުލް

އެކްޓަރ އެޑީ މާރފީ އޭނާއަށް ލިބެންއުޅޭ ދިހަ ވަނަ ދަރިފުޅުގެ އިންތިޒާރުގައި ހުރި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

މާރފީގެ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް ބުނެފައި ވަނީ މާރފީ އާއި އޭނާގެ ދުވަސްވީ ލޯބިވެރިޔާ ޕެއިޖް ބުޗާ އަށް ދެ ވަނަ ދަރިފުޅަކު މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ނިސްބަތްވާ، އުމުރުން 39 އަހަރުގެ އެކްޓަރ ބުޗާ މާޖެހި ފޮތީގެ މެކްސީއެއްގައި އިސްތަށިގަނޑު ނިއުޅާލާފައި ހުއްޓާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވާއިރު އެ ފޮޓޯގައި ބުޗާގެ ބަނޑު ވަނީ ފާޅުވާން ފަށާފައެވެ.

މި ދެމީހުން 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކުގައި އެޅެމުންދާއިރު މި ދެ މީހުންނަށް ވަނީ ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅެއް ލިބިފައެވެ. އެ ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ އިޒީ އޫނާއެވެ.

ލެޖެންޑަރީ އެކްޓަރ އަދި ކޮމިޑިއަން މާރފީ އަށް ވަނީ ކުރީގެ ގުޅުންތަކުން އަށް ކުދިން ލިބިފައެވެ. އޭނާގެ ދޮށީ ފިރިހެންދަރިފުޅު އެރިކްގެ އުމުރަކީ 29 އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް