19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ކޮލަމާފުށީގެ ހަމަނުޖެހުން

ހައްޔަރުކުރާ މީހުން އިތުރުވާ ވަރަކަށް ވޯޓު ދޭ މީހުން އިތުރުވާނެ: ޝިފާޒު

 • މިއީ ފުލުހުން ހިންގާ ނާތަހުޒީބު އަމަލުތަކެއް
 • މިއީ ރާއްޖެއިން ފެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަންކަމެއް ނޫން
 • މިފަދަ އަމަލުތަކަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 10:36 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް ޝިފާޒު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ތަފާތު އެކި ކަންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް ބުނެ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕަޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން ހައްޔަރު ކުރަމުންދާ ވާހަކަ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވޯޓުދޭ މީހުން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިސްލާހީ ހަރަކާތުގައި މިހާރަށް ވުރެ ގިނަ އިން މީހުން ނުކުންނާނެ ކަމަށެވެ.

"މިހާރުން މިހާރަށް ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ ތިޔަ ހިންގާ ނާތަހުޒީމު އަމަލުތައް ހުއްޓާލައި ދޫކޮށްލަން. މިއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ރާއްޖެއިން ފެންނަންޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫން،" ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ މިފަދަ އަމަލުތަކަކީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އޮތް މަންޒަރު ފެނިގެން ކުރައްވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

"ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކުގައި ތަފާތުކުރާ މިންވަރު މާލެއަށް ބަލާލުމުން ވެސް ފެންނާނެ. ޕީޕއެމްގެ ދިދަ ފަތިތައް ފުލުހުންގެ ކެމެރާތަކުގެ ދަށުން ދެމުމުން. ފުލުހުންނަށް ކެރުނީ ހަރުކޮށްފައި ހުރި ކެމެރާތައް ދިދަފަތިތަކަ ށްވުރެ ތިރިކުރަން. ދިދަފަތިތައް ނަގާކަން ނުކެރުނު،" ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ދިދަ ނަގަން ފެށުމުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކެތްނުވާ ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކެތްނުވެގެން ކުރުއްވާ މިފަދަ ކަންކަން ދިވެހި ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ކުރައްވާތީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް