24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ކޮލަމާފުށީގެ ހަމަނުޖެހުން

ހައްޔަރުކުރާ މީހުން އިތުރުވާ ވަރަކަށް ވޯޓު ދޭ މީހުން އިތުރުވާނެ: ޝިފާޒު

 • މިއީ ފުލުހުން ހިންގާ ނާތަހުޒީބު އަމަލުތަކެއް
 • މިއީ ރާއްޖެއިން ފެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަންކަމެއް ނޫން
 • މިފަދަ އަމަލުތަކަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 10:36 | |

މަގުބޫލް

 1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
 2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
 3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
 4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
 5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
 6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
 7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
 8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް ޝިފާޒު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ތަފާތު އެކި ކަންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް ބުނެ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕަޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން ހައްޔަރު ކުރަމުންދާ ވާހަކަ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވޯޓުދޭ މީހުން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިސްލާހީ ހަރަކާތުގައި މިހާރަށް ވުރެ ގިނަ އިން މީހުން ނުކުންނާނެ ކަމަށެވެ.

"މިހާރުން މިހާރަށް ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ ތިޔަ ހިންގާ ނާތަހުޒީމު އަމަލުތައް ހުއްޓާލައި ދޫކޮށްލަން. މިއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ރާއްޖެއިން ފެންނަންޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫން،" ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ މިފަދަ އަމަލުތަކަކީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އޮތް މަންޒަރު ފެނިގެން ކުރައްވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

"ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކުގައި ތަފާތުކުރާ މިންވަރު މާލެއަށް ބަލާލުމުން ވެސް ފެންނާނެ. ޕީޕއެމްގެ ދިދަ ފަތިތައް ފުލުހުންގެ ކެމެރާތަކުގެ ދަށުން ދެމުމުން. ފުލުހުންނަށް ކެރުނީ ހަރުކޮށްފައި ހުރި ކެމެރާތައް ދިދަފަތިތަކަ ށްވުރެ ތިރިކުރަން. ދިދަފަތިތައް ނަގާކަން ނުކެރުނު،" ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ދިދަ ނަގަން ފެށުމުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކެތްނުވާ ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކެތްނުވެގެން ކުރުއްވާ މިފަދަ ކަންކަން ދިވެހި ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ކުރައްވާތީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް