18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އެމެރިކާގެ މިސްކިތެއްގައި ރޯކޮ

އެމެރިކާގެ މިސްކިތެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

  • އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވިކަމަށް އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން ބުނޭ
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 29 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 15:12 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ވިކްޓޯޜިއާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ -- -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް ސްޓޭޓްގެ ވިކްޓޯރިޔާގައި ހުންނަ އިސްލާމިިކް ސެންޓަރގައި ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

ވިކްޓޯރިއާ އެޑްވޮކޭޓް އިން ބުނާ ގޮތުގައި މިހަމަލާ ދީފައިވަނީ މިއަދުގެ ފަތިސް ނަމާދުގެ ކުރިންނެވެ.

އިސްލާމިކް ސެންޓަރގެ ރައީސް ޝާހިދް ހަޝްމީ ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަށް ފަށާނޭ ކަމަށެވެ. އަދި، އަލިފާން ނިއްވާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށް އޭނާ ވަނީ ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

ސެންޓަރުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ޖޫން މަހު ސެންޓަރު އަލުން ހުޅުވާނޭ ކަމަށެވެ. ސެންޓަރުން ވަނީ މިސްކިތް އަލުން ބިނާ ކުރުމަށް ގޯފަންޑްމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށާފަ އެވެ. ހަތަރު ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ފަންޑަށް ބޭނުންވާ 450،000 ޑޮަލަރުގެ ތެރެއިން 34،000 ޑޮލަރު މިހާރު ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެެވެ.

ހަޝްމީ ވިދާޅުވީ ޓްރަމްޕް ހުވާކުރެއްވި ދުވަހުވެސް މިސްކިތާއި ސެންޓަރުން ވައްކަންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މަދު މަދުން ނަމަވެސް، މިސްކިތަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ހާދިސާތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިކްޓޯރިއާ ފަޔަރ މާޝަލް ޓޮމް ލެގްލަރ ވިދާޅުވީ އަލިފާން ރޯވި ހާދިސާ މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހުނު ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ޓްރަމްޕް ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު، އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ދަނީ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް