19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އެމެރިކާގެ މިސްކިތެއްގައި ރޯކޮ

އެމެރިކާގެ މިސްކިތެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

  • އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވިކަމަށް އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން ބުނޭ
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 29 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 15:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


ވިކްޓޯޜިއާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ -- -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް ސްޓޭޓްގެ ވިކްޓޯރިޔާގައި ހުންނަ އިސްލާމިިކް ސެންޓަރގައި ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

ވިކްޓޯރިއާ އެޑްވޮކޭޓް އިން ބުނާ ގޮތުގައި މިހަމަލާ ދީފައިވަނީ މިއަދުގެ ފަތިސް ނަމާދުގެ ކުރިންނެވެ.

އިސްލާމިކް ސެންޓަރގެ ރައީސް ޝާހިދް ހަޝްމީ ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަށް ފަށާނޭ ކަމަށެވެ. އަދި، އަލިފާން ނިއްވާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށް އޭނާ ވަނީ ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

ސެންޓަރުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ޖޫން މަހު ސެންޓަރު އަލުން ހުޅުވާނޭ ކަމަށެވެ. ސެންޓަރުން ވަނީ މިސްކިތް އަލުން ބިނާ ކުރުމަށް ގޯފަންޑްމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށާފަ އެވެ. ހަތަރު ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ފަންޑަށް ބޭނުންވާ 450،000 ޑޮަލަރުގެ ތެރެއިން 34،000 ޑޮލަރު މިހާރު ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެެވެ.

ހަޝްމީ ވިދާޅުވީ ޓްރަމްޕް ހުވާކުރެއްވި ދުވަހުވެސް މިސްކިތާއި ސެންޓަރުން ވައްކަންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މަދު މަދުން ނަމަވެސް، މިސްކިތަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ހާދިސާތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިކްޓޯރިއާ ފަޔަރ މާޝަލް ޓޮމް ލެގްލަރ ވިދާޅުވީ އަލިފާން ރޯވި ހާދިސާ މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހުނު ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ޓްރަމްޕް ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު، އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ދަނީ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް