17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ މައްސަލަ

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމާ މެދު އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އުއްމީދު ކަނޑުއްވާލައްވައިފި

  • އެމެރިކާގެ ނިންމުމާ ޔޫރަޕް ދެކޮޅު
  • އެމެރިކާއިން ވަނީ އީރާނަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިޔާދަކޮށްފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 09:21 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ -- ގޫގުލް

އިރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ބޭރުވުމަށް ފަހު ވިލާތުގެ އިއްތިހާދަށް އެ އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓިދާނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު އުފައްދަވައި އެ އެއްބަސްވުމުން ދޫކޮށްލައްވަފާނެކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ދެއްވައިފިއެވެ.

އިރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާ އެކު ބުދަދުވަހު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ "އިގްތިސާދީ މައްސަލައިގައި ނޫނީ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫރަޕާ މެދު އުއްމީދު ކަނޑާލަން ޖެހޭ," ކަމަށެވެ.

ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމަކީ ލަނޑުދަނޑިއެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަށް ބަލާއިރު އެއީ އެގައުމުގެ ގައުމީ މަސްލަހަތާ އެއްގޮތަށް ހިނގާ ކަމަކަށް ނުވާއިރު އެ އެއްބަސްވުން ދޫކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ހުތުރުކޮށް އަދި ކުރިމަތިލާ ޒާތަށް" އުޅުއްވާ އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުންނާ އެކު އާ އެއްބަސްވުމަކަށް ދިއުމަށް އީރާނުން މަޝްވަރާ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އީރާނަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނައްތާލާފައި ވަނީ އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ފަސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ޖަރުމަނާއި ވިލާތުގެ އިއްތިހާދާ އެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި އީރާނުން ވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފެއްދުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ އެއްބަސްވުމަކުން އީރާނުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކުޑަނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަނީ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވެ ވަޑައިގެން އީރާނަށް އަޅާފައި އޮތް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އޯގަސްޓް މަހުގެ ކުރީކޮޅު އިޔާދަކުރައްވާފައެވެ.

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ބޭރުވެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިޔާދަކުރުމަށް ނިންމުމާ އެކު ޔޫރަޕްގެ ބާރުތަކުން ގެންދަނީ އެ ގައުމުތަކަށް އީރާނުގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އިގްތިސާދީ ފައިދާތައް އެ ގޮތުގައި ދެމި އޮންނާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުނެވެ.

ޚާމަނާއީ ވަނީ އީރާނުން އެއްބަސްވުމުގައި ދެމި އޮތުމަށް ބޭނުން ނަމަ ޔޫރަޕުން ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އީރާނާ އެކު ޔޫރަޕްގެ ބޭންކަތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، އީރާނަށް ތެޔޮ ވިއްކޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް