18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އިގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުގެ ތުރުކީ ދ

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާ ވަރުގަދަކުރުމަށް އިގިރޭސިވިލާތުން އެހީތެރިވަނީ

  • އަސްކަރިއްޔާ ތަރައްގީކުރުމަށް އިގިރޭސިވިލާތުން 100 މިލިއަން ޕައުންޑް ފޯރުކޮށްދޭނެ
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 29 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


އިގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރާޢި ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު -- ގޫގުލް

ތުރުކީގެ ދިފާއި ސެކްޓަރ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 100 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ތެރޭސާ މޭ އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ.

މިހާރު ތުރުކީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މޭ ވަނީ ތުރުކީގެ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

މޭ ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން، އިގިރޭސިވިލާތަކީ އަދިވެސް އިގްތިސާދީ ވަރުގަދަ ބާރެއްކަން ހާމަވެގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި، ތުރުކީ އާއެކު އޮތް ވިޔަފާރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، ދެގައުމުގެ ވިޔަފާރީގެ އަގު 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 16 ބިލިއަން ޕައުންޑަށް އިތުރުކުރާނޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބް އުރްދުގާން އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، މޭ ވިދާޅުވީ ތުރުކީ އިން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ މުއާހަދާތަކަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި، ގާނޫނުގެ ހުކުމްތައް ދެމެހެއްޓުމަށްވެސް މޭ ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް