19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އިގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުގެ ތުރުކީ ދ

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާ ވަރުގަދަކުރުމަށް އިގިރޭސިވިލާތުން އެހީތެރިވަނީ

  • އަސްކަރިއްޔާ ތަރައްގީކުރުމަށް އިގިރޭސިވިލާތުން 100 މިލިއަން ޕައުންޑް ފޯރުކޮށްދޭނެ
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 29 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


އިގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރާޢި ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު -- ގޫގުލް

ތުރުކީގެ ދިފާއި ސެކްޓަރ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 100 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ތެރޭސާ މޭ އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ.

މިހާރު ތުރުކީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މޭ ވަނީ ތުރުކީގެ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

މޭ ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން، އިގިރޭސިވިލާތަކީ އަދިވެސް އިގްތިސާދީ ވަރުގަދަ ބާރެއްކަން ހާމަވެގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި، ތުރުކީ އާއެކު އޮތް ވިޔަފާރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، ދެގައުމުގެ ވިޔަފާރީގެ އަގު 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 16 ބިލިއަން ޕައުންޑަށް އިތުރުކުރާނޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބް އުރްދުގާން އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، މޭ ވިދާޅުވީ ތުރުކީ އިން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ މުއާހަދާތަކަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި، ގާނޫނުގެ ހުކުމްތައް ދެމެހެއްޓުމަށްވެސް މޭ ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް