18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އިގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުގެ ތުރުކީ ދ

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާ ވަރުގަދަކުރުމަށް އިގިރޭސިވިލާތުން އެހީތެރިވަނީ

  • އަސްކަރިއްޔާ ތަރައްގީކުރުމަށް އިގިރޭސިވިލާތުން 100 މިލިއަން ޕައުންޑް ފޯރުކޮށްދޭނެ
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 29 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:13 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


އިގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރާޢި ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު -- ގޫގުލް

ތުރުކީގެ ދިފާއި ސެކްޓަރ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 100 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ތެރޭސާ މޭ އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ.

މިހާރު ތުރުކީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މޭ ވަނީ ތުރުކީގެ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

މޭ ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން، އިގިރޭސިވިލާތަކީ އަދިވެސް އިގްތިސާދީ ވަރުގަދަ ބާރެއްކަން ހާމަވެގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި، ތުރުކީ އާއެކު އޮތް ވިޔަފާރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، ދެގައުމުގެ ވިޔަފާރީގެ އަގު 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 16 ބިލިއަން ޕައުންޑަށް އިތުރުކުރާނޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބް އުރްދުގާން އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، މޭ ވިދާޅުވީ ތުރުކީ އިން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ މުއާހަދާތަކަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި، ގާނޫނުގެ ހުކުމްތައް ދެމެހެއްޓުމަށްވެސް މޭ ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް