17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އުމަރު ޒާހިރު، އިބޫ އާއިއެކު ކެމްޕޭންގައި

  • އިބޫ ވަނީ އުމަރު ޒަހިރުގެ ގެޔަށް ވަޑައިގެން، މަޝްވަރާކުރައްވާފައިި
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 29 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 17:25 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި، އުމަރު ޒާހިރު އެކުގައި -- ޓްވިޓަރ

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އަދި ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގާތް އެކުވެރިޔެއް ކަމަށްވާ އުމަރު ޒާހިރު، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. 

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ، އުމަރު ޒާހިރު ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ މާފަންނުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިންނެވެ. އިބޫ ވަނީ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގައި އުމަރު ޒާހިރުގެ ގެޔަށް ވަޑައިގެން، އުމަރު ޒާހިރު ދިރިއުޅުއްވާ ބައިގައި އުމަރު ޒާހިރާއި ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. 

އެޔަށްފަހުގެ ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ އެކުގައި ޖޭޒް ކެފޭއަށް ވަޑައިގެން ހަވީރުގެ ސައިފޮދު ބައްލަވައިގެންފައެވެ. ނަމަވެސް ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަންތައްތަކެއް ހާމަކުރައްވަފައެއް ނުވެ އެވެ. 

އުމަރު ޒާހިރު ގެއިން ނިކުމެވަޑައިގެން ކެފޭއަށް އިބޫ އާއިއެކު ވަޑައިގެންނެވިއިރުވެސް، އަދި ކެފޭއިން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިއިރުވެސް ދެ ބޭފުޅުން ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް އެކުވެރިކޮށް ތިއްބެވި މަންޒަރު އެވެ. 

އުމަރު ޒާހިރުއަށް ވަނީ ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާގެ ލަގަބު އަރުވާފަ އެވެ. އަދި ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގައި އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވުމުގެ އިތުރުން އުމަރު ޒާހިރު އަކީ ރައީސް މައުމޫންގެ ޒަމާންވީ ގާތް އެކުވެރިޔެކެވެ. 

އިބޫ އާއި އުމަރު ޒާހިރު ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު، މީގެ ކުރިން އިބޫ ވަނީ ދަައުލަތަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ޒާހިރު ހުސެއިންއާއިވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް