19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އުމަރު ޒާހިރު، އިބޫ އާއިއެކު ކެމްޕޭންގައި

  • އިބޫ ވަނީ އުމަރު ޒަހިރުގެ ގެޔަށް ވަޑައިގެން، މަޝްވަރާކުރައްވާފައިި
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 29 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 17:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި، އުމަރު ޒާހިރު އެކުގައި -- ޓްވިޓަރ

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އަދި ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގާތް އެކުވެރިޔެއް ކަމަށްވާ އުމަރު ޒާހިރު، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. 

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ، އުމަރު ޒާހިރު ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ މާފަންނުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިންނެވެ. އިބޫ ވަނީ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގައި އުމަރު ޒާހިރުގެ ގެޔަށް ވަޑައިގެން، އުމަރު ޒާހިރު ދިރިއުޅުއްވާ ބައިގައި އުމަރު ޒާހިރާއި ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. 

އެޔަށްފަހުގެ ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ އެކުގައި ޖޭޒް ކެފޭއަށް ވަޑައިގެން ހަވީރުގެ ސައިފޮދު ބައްލަވައިގެންފައެވެ. ނަމަވެސް ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަންތައްތަކެއް ހާމަކުރައްވަފައެއް ނުވެ އެވެ. 

އުމަރު ޒާހިރު ގެއިން ނިކުމެވަޑައިގެން ކެފޭއަށް އިބޫ އާއިއެކު ވަޑައިގެންނެވިއިރުވެސް، އަދި ކެފޭއިން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިއިރުވެސް ދެ ބޭފުޅުން ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް އެކުވެރިކޮށް ތިއްބެވި މަންޒަރު އެވެ. 

އުމަރު ޒާހިރުއަށް ވަނީ ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާގެ ލަގަބު އަރުވާފަ އެވެ. އަދި ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގައި އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވުމުގެ އިތުރުން އުމަރު ޒާހިރު އަކީ ރައީސް މައުމޫންގެ ޒަމާންވީ ގާތް އެކުވެރިޔެކެވެ. 

އިބޫ އާއި އުމަރު ޒާހިރު ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު، މީގެ ކުރިން އިބޫ ވަނީ ދަައުލަތަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ޒާހިރު ހުސެއިންއާއިވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް