21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ފައިނޭންސިންގ ސްކީމް

އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސިންގ އަދި ފަސޭހަ މަދަދު ފޭސް 2 ފައިނޭންސް ސްކީމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

  • ހަތް މިލިއަން ހަތް ސަތޭކަ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
  • މި ސްކީމުގެ ދަށުން އެންމެ މަތީ އަދަދަށް ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 29 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 17:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


އައްޑޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެސްއެމްއީ ލޯން ސްކީމާ ގުޅޭ ވަރކްޝޮޕް -- އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސިންގ އަދި ފަސޭހަ މަދަދު ފޭސް ފައިނޭންސް ސްކީމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސިންގ އަދި ފަސޭހަ މަދަދު ފޭސް 2 ސްކީމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 10 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10.00 އިން 12.00 އަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މީގެ ކުރިން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އޮގަސްޓް 30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ ކަންކަން އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހަތް ބިސްނަސް ސެންޓަރުންވެސް ފޯމު ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސިންގ ސްކީމުގެ ދަށުން ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

މި ސްކީމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ، އުމުރުން 60 އަހަރުން ދަށުގެ ފަރާތްތަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ. އަންހެން ބައިވެރިންނާއި ޒުވާނުންނަށް އިސްކަންދެވޭއިރު ޒުވާނުންގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަންނަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހާ ހަމައަށް މީލާދީ ސަނަތުން 18 އަހަރާއި 35 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކެވެ.

މި ސްކީމުގެ ދަށުން ފައިނޭންސް ކުރެވޭ އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ 500,000 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި އެންމެ ދަށް އަދަދަކީ 150,000 ރުފިޔާއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް