18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އީރާން-އެމެރިކާ

އެމެރިކާ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް އީރާނުން ހިގައްޖެ

  • އެމެރިކާއިން އީރާނަށް އަޅާފައިވާ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުވުމަށް ވަނީ އެދިފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 29 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 17:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް -- ގޫގުލް

އެމެރިކާ ގޮވައިގެން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އަށް އީރާނުން ހިގައްޖެއެވެ.

އީރާނުން ވަނީ އެމެރިކާއިން އެ ގައުމަށް އަޅާފައިވާ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އެދިފައެވެ. ކޯޓުގައި އީރާނުން ބުނީ އެމެރިކާއިން ބޭނުން ވަނީ އެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ހަލާކު ކޮށްލުން ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމުގެ އެތެރޭގައި ހަމަ ނުޖެހުން އުފެއްދުން ކަމަށެވެ.

މިހާރު އަޅާފައިވާ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅަކީ 1955 ވަނަ އަހަރު ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ އެމިޓީ، އިކޮނޮމިކްސް ރިލޭޝަންސް އެންޑް ކޮންސިއުލާ ރައިޓްސް މުއާހަދާއާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އީރާނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރައްދުގައި އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕޯ ވިދާޅުވީ އީރާނުން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އެމެރިކާގެ މިނިވަން ކަމަށް އަރައިގަތުމަށެވެ. އަދި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކޮންމެ ކަމެއް އެ ގައުމުން ހުރީ ދިފާއުކުރަން ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި ކޯޓުގައި އީރާނުގެ ވާހަކަތައް ދިފާއު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އީރާނާ އެކު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ މެއި މަހު ވަކިވެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާން ކުރެއްވި ފަހުން އީރާނުގެ އިގްތިސާދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައެވެ. އީރާނުގެ ފައިސާގެ އަގު ވެއްޓި، އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 10.2 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުވެ އަދި ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12.5 ޕަސެންޓަށް އަރައިފައެވެ. އެއާއެކު ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީގެ ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ، ސަރުކާރު މިހާރު އޮތީ ޕްރެޝަރަށް ވެއްޓިފައެވެ.

އިގްތިސާދު ހީނަރުވަމުންދާ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ނުކުޅެދުމުގެ ސަބަބުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަސްއޫދު ކަރްބާސިއަންގެ މައްޗަށް ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި އޭނާ މަގާމުން ދުރު ކޮށްފައެވެ. އަދި ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީގެ ދައުރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ވަނީ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް