17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު

މޮރީނިއޯއަށް އަދިވެސް އިތުބާރު އެބައޮތް: ޔުނައިޓެޑް

  • މޮރީނިއޯއަށް ޓީމު އަލުން ހަމަޔަކަށް އެޅުވިދާނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ދެކޭ
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 29 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 03:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


މެޗަށްފަހު މޮރީނިއޯ ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ބީބީސީ

ޓޮޓެންހަމް އަތުން 3 – 0 އިން ބަލިވިނަމަވެސް ކޯޗު މޮރީނިއޯއަށް އިތުބާރު އެބަ އޮތްކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.

މިއީ 1992 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ސީޒަނަެއްގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފުރަތަމަ 3 މެޗުގެ ތެރެއިން 2 މެޗުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވި ފުރަތަމަ ސީޒަނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސީޒަނުގެ ބާކީ ބައިގައި ޓީމު ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމުގެ ޤާބިލްކަން މޮރީނިއޯގެ ކިބައިގައި އެބަހުރިކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

ތިނެއް ސުމަކުން ޓޮޓެންހަމް އަތުން ޔުނައިޓެޑްގެ އަމިއްލަ ދަނޑު، އޯލްޑް ޓްރެފަރޑްގައި ބަލިވި މެޗަށްފަހު ސަޕޯޓަރުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް މޮރީނިއޯ ވަނީ ދަނޑުމަތީގައި މަޑުކޮށްފައެވެ.

މެޗަށްފަހު ޔުނައިޓެޑްގެ ޑިފެންސާއި ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރުމުން މޮރީނިއޯ ދައްކާލީ އޭނާގެ ކަނާތު 3 އިނގިއްޔެވެ. އޭނާ ބުނީ 3 އިނގިލީގެ މާނައަކީ 3 – 0 އިން ބަލިވުމޭވެސް ބުނެވިދާނެކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަކީ 3 ފަހަރު ޕްރިމިއަރލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށާއި، އަނެއް 19 ޓީމުގައި އެންމެ ގިނައިން ލީގު ކާމިޔާބުކުރެވުނު ކޯޗުންނަށްވެސް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ 2 ލީގުކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. މޮރީނިއޯ ވަނީ މީގެ ކުރިން ޗެލްސީއަށް ކޯޗުކޮށްދީ، އެޓީމަށް 3 ފަހަރު ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގެ އެގްޒެކެޓިވް ވައިސް ޗެއަރމަން އެޑް ވުޑްވަރޑްއާއި މޮރީނިއޯ އާއި ދެމެދު މައްސަލަތަކެއް ޖެހިފައިވާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައްވެސް އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދޮގުކޮށްފައެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވެ، މޮރީނިއޯ ވަނީ އެސީޒަނުގައި ލީގު ކަޕާއި، ޔޫރޮޕާ ލީގް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އެ ސީޒަން މެންޗެސްޓަރ އިން ނިންމާލީ 6 ވަނައިގައި އޮވެގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު އެޓީމު ވަނީ ލީގުގެ 2 ވަނަ ހޯދާފައެވެ. ލީގުގެ 1 ވަނަ ހޯދީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ އަށް ނިސްބަތްވާ އަނެއް ކްލަބްކަމަށްވާ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް