18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބެޓެކްގެ ޝޯރޫމް

ބެޓެކްގެ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި

  • ބެޓްއަކީ 40 ޤައުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ކުންފުންޏެއް
  • އެ ޝޯރޫމް އިން ކުލަ އާއި ޕަވަރ ޓޫލްސް ލިބޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 28 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 23:12 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ބެޓެކްގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވުމުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ބިލްޑް ކެއަރ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން "ބެޓެކް ބިލްޑްކެއަރ" ގެ ނަމުގައި މާލޭ އޯކިޑް މަގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ބެޓެކް އަކީ ކުލަ ވިއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 17 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ތުރުކީ ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ.

ބިލްޑް ކެއަރ ކުންފުނީގެ އެއް ހިއްސާދާރު އަލީ ނަސީރު ވިދާޅުވީ ބެޓެކުގެ އުފެއްދުންތައް 40 ޤައުމަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ކަމަށެވެ.

އަލަށް ހުޅުވި މި ފިހާރައިން ކުލައިގެ އިތުރުން ޕަވަރ ޓޫލްސް ލިބެން ހުރެއެވެ.

"މިހާރު ވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގެންގުޅެން ރެއޯބީ އެއީ ޖަޕާނުގެ ވަރަށް ރަނގަޅު ޕަވަރ ޓޫލްސް ގެންގުޅޭ، އެހެންކަމުން މުސްތަޤްބަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ އެކަހަލަ އެކްސެސަރީސްއާ ކޮންސިއުމަބަލަސް ފިހާރައިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަން، ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު ވެސް އެބަހުރި ކަލަލޭންޑްގެ ފިހާރައެއް އެ ފިހާރަ އަކީ ވެސް ކުލަ އާއި ދަވާދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކެމިކަލްސްއާ އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ގުޅޭ ސާމާނު ލިބޭ ފިހާރައެއް، އަޅުގަނޑުމެން ބަލަނީ މި ފިހާރަ ވެސް މި ގޮތަށް އެކްސްޕެންޑްކޮށް ފިހާރަ ސްޕެޝަރައިޒް ކުރަން" އަލީ ނަސީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ އައުޓްލެޓުން ތިންހާސް ވަރަކަށް ޝޭޑުގެ ކުލަތައް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަސްޓަމައިޒް ކޮށްލެވޭއިރު އޮއިލް ބޭސްޑް ކުލަތަކާއި ވޯޓަރ ބޭސްޑް ކުލަތައް ވެސް ކަސްޓަމައިޒް ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ބެޓެކް ޝޯރޫމް އިން ބުންޏެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، ބެޓެކުން ގަންނަ މުދާ ގެންގޮސް ދިނުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ފިހާރައިގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ބިލްޑް ކެއަރގެ ފަރާތުން އައު ޝޯރޫމެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބުނެ އެވެ. 

   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް