21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ގެމްބިޔާ

ގެމްބިޔާގެ ނަމުން އިސްލާމިކް އުނިކުރުމަށް ބެރޯ ނިންމަވައިފި

  • ގެމްބިޔާގެ ނަމަށް "އިސްލާމިކް" އިތުރުކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހް
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 29 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 12:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  8. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!


އެޑަމާ ބެރޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ގެމްބިއާގެ ނަމުން "އިސްލާމިކް" އުނިކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ އާ ރައީސް އެޑަމާ ބެރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މީޑިޔާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ބެރޯ ވިދާޅުވީ ގެމްބިޔާގައި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންވެސް ދިރިއުޅޭ ކަމަށާއި އެމީހުންނަށްވެސް ގައުމުގައި ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަން ވާނޭ ކަމަށެވެ. ގެމްބިޔާގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓަކީ މުސްލިމުންނެވެ.

ގެމްބިޔާގެ ރަސްމީ ނަމަށް އިސްލާމިކް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހް އެވެ. ބާވީސް އަހަރު ގެމްބިޔާގައި ވެރިކަންކުރުމަށްފަހު، ޖަމްމޭހް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަނީ ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކުން އެގައުމަށް އެތެރެވުމުންނެވެ. ޖަމްމޭހް ވަނީ ޑިސެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހު އެގައުމުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބެރޯ ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިކަމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ގެމްބިޔާގައި މިހާރު ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި، ޖަމްމޭހްގެ ވެރިކަމުގައި އެގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ނެޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީ (އެންއައިއޭ) ގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، އެ އިދާރާ އެއްކޮށް އިސްލާހުކުރައްވާނޭ ކަަމަށްވެސް ބެރޯ އިއުލާންކުރެއްވި އެވެ. އަދި، ގާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާނޭ ކަމަށާއި އެގާނޫނުތަކަށް ބޭނުންހާ ގޮތެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ބެރޯ ވިދާޅުވީ ކެބިނެޓް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރައްވާނޭ ކަމަށާއި ކެބިނެޓް މެންބަރުން މަގާމާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން އެ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހާމަަކޮށް، ހިއްސާވާ ވިޔަފާރިތައް ދޫކުރަން ޝަރުތުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޑަމާ ބެރޯ ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ އަވަށްޓެރި ސެނެގާލްގައި ހުންނަވައިގެންނެވެ. ގެމްބިޔާގައި ރަސްމީ ހުވާކުރުމަށް ބެރޯގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް