21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ވަގަށް ގޮވުމުން، ވެލިދޫން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ކޯޓުގެ އަމުރުގެ ދަށުން ބެނާތަކާއި ދިދަތައްވެސް ނަގާފައިވޭ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 28 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 20:53 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  7. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އިދިކޮޅަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެލިދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ރައީސް އަބްްދުﷲ ޔާމީން، ނ. ވެލިދޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފަނު އެ ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ބަނދަރުމަތީ ހުރެ ވަގަށް ގޮވިކަމަށް ބުނެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. 

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ވެލިދޫގެ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރ އަޒްވަދު ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާތީ، ބަނދަރުގެ އެއް ފަރާތުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ތާއީދުކުރާ އާންމު ރައްޔިތުން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބިކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިއްބަ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ހައްޔަރުކުރީ "ވަގަށް" ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އަޒްވަދު ވިދާޅުވި އެވެ. ހަމައެހެންމެ އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެތެރޭގައި އަންހެނެއް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އަޒްވަދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރުތަކަކާއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރި ބެނާތަކާއި، އެމްޑީޕީގެ ދިދިތައް ނަގާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި "އެޑްވާންސްކޮށް ވައްކަންކުރާ ވެރިޔެއް ބޭނުމެއް ނޫން" އެފަދައިން ލިޔެފައިވާ ބެނާއެއް އިނުމުން އެވެސް ފުލުހުން ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެއިތުރުން އަމިއްލަ މީހުންގެ ގޭގޭގައި ނަގާފައި ހުރި އެމްޑީޕީގެ ދިދަތައްވެސް ފުލުހުން ނެގިކަމަށް އަޒްވަދު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން ވެލިިދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވީ، ވެލިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހައްވަ

3 ހަފްތާކުރިން

ވަގަކަށް ވަގަށް ގޮވޭނެ ކަމަށް އިަހަށް ދުވަހު ވިދާޅުވީ މަމެންގެ ރައީސުގެ ރިހި ދޫފުޅުންނޭ

0
0
ޙަސަން ޓީ

3 ހަފްތާކުރިން

މަސްރޫއުތައް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ިިޚިދުމަތް އަދި ދެވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ ކަމަށް.. ???

0
1
އައްލަބޭ

3 ހަފްތާކުރިން

ރަށް ރަށުގު ކޯޓުތަކުގައިތިބީ ސިޔާސީ މެޖިސްޓްރޭޓުންތޯ ؟ މަގާމެއް ހަވާލުވުމަކީ ތިމާބޮޑާކަމާއި ކިބުރުވެރިކަން ދައްކަންޖެހޭ ކަމެއްނޫނެވެ. އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަށް ގާއިމު ކުރުމަކީ އެބޭފުޅުންގެ ވާޖިބެކެވެ. އެބަހީ މާތްﷲ ގައްދީ ކޮއްފައިވާ ހުވާމަތީން ހަނދާންކޮށް އެކަމަށް ބިރުވެތިވުމެވެ.

0
0
Noonu zaviyani

3 ހަފްތާކުރިން

Poadium thakah araa guruaan ge ayaiy thah kiyavai e a yathuge maana kiyaalan egey konme meehakee fathuvaa dhey dheenee ilumuveriyakah veethow? dherakamakee mihen araa vaahaka dhahkaa gina beyfulhunnah aayathul kurushi ves kiyan neygeykan haadha ladhuvethie y

0
0