21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 02 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

އިރާނުން ވަރުގަދަ ރައްދެއް

އެމެރިކާ ރައްޔިތުން އީރާނަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

  • އެމެރިކާ އިން ވިސާ ދިނުން މަނާ ކުރި ގައުމުތެރޭގައި މުސްލިމް 7 ގައުމު ހިމެނޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 29 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 09:12 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް -- އޭއެފްޕީ

އެމެރިކާ ރައްޔިތުން އީރާނަށް ވަނުން އެއްކޮށް މަނާ ކޮށްފި އެވެ.

މިއީ އެމެރިކާގެ ވެރިކަމާ އަލަށް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕު 90  ދުވަސް ވަންދެން މުސްލިމް ހަތް ގައުމަކަށް ވިސާ ނުދޭން ނިންމި ނިންމުގައި ގުޅިގެން އީރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެޅި ފިޔަވަޅެވެ.

އެމެރިކާ އިން ނިންނި މި ނިންމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަތް ގައުމުގެ ތެރޭގައި އީރާނުވެސް ހިމެނެ އެވެ.

އީރާނުގެ ޚާރިޖިއްޔާ އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައިވާ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން މުސްލިމު ބައެއް ގައުމުތަކުން އެގައުމަށް ވަނުން މަނާ ކުރި ކުރުމަކީ އިސްލާމީ ގައުމުތަކަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް ކަމަށެވެ.

މިއީ ޓެރަރިޒަމާއި ދެކޮޅަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން ސިފަކުރި ނަމަވެސް މިއީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި ލިޔެވިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އެމެރިކާ އިން ނިންނި ނިންމުން ބަދަލުނުކުރާހާ ހިނދެއްގައި އިރާނުގެ ނިންމުން ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެ އެވެ.

އެމެރިކާ އިން ވިސާ ދިނުން މަނާ ކުރި ގައުމުތަކަކީ އިރާގު، ސީރިޔާ، ލީބިޔާ، ސޯމާލިޔާ، ސޫދާންގެ އިތުރުން ޔަމަނާއި އީރާނެވެ.  މި ނިންމުމުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާ ތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކަށް ނުހިމެނޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް