20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނަށް ފާޑުކީ ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ޖެހެލުމެއް ނުވާނެ: އަމީން

  • އިއްތިހާދަށް "ކޮކްޓެއިލެކޭ" "ފުސްކޭލެކޭ" ވިދާޅުވިޔަސް ރައްޔިތުން ކަންބޮޑެއް ނުވާނެ
  • ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 28 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 12:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އަމީން -- ވީނިއުސް

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަން ރޫޅޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކީ ނަމަވެސް އެއީ ރައްޔިތުން ޖެހެލުންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ކަމަކަށް އެއްބަސްނުވެވޭ ކޮކްޓެއިލް ކޯލިޝަނެއް ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވާ އަމީން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިއްތިހާދަށް "ކޮކްޓެއިލެކޭ" "ފުސްކޭލެކޭ" ވިދާޅުވިޔަސް އެއީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނެކަމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. 

ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމުން ދުރުކުރުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަމީން ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ގޮތަކުން ވިޔަސް ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަން ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމުން ބާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ގެއަށް ވަންނާނީ ވެސް ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމުން ބޭލުމަށް ފަހު ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަމީން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މިފަހަރު ގެއަށް ވަންނާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމިން ބަލިކޮށް، ގޮނޑި ސާފުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް