18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނަށް ފާޑުކީ ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ޖެހެލުމެއް ނުވާނެ: އަމީން

  • އިއްތިހާދަށް "ކޮކްޓެއިލެކޭ" "ފުސްކޭލެކޭ" ވިދާޅުވިޔަސް ރައްޔިތުން ކަންބޮޑެއް ނުވާނެ
  • ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 28 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 12:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އަމީން -- ވީނިއުސް

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަން ރޫޅޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކީ ނަމަވެސް އެއީ ރައްޔިތުން ޖެހެލުންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ކަމަކަށް އެއްބަސްނުވެވޭ ކޮކްޓެއިލް ކޯލިޝަނެއް ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވާ އަމީން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިއްތިހާދަށް "ކޮކްޓެއިލެކޭ" "ފުސްކޭލެކޭ" ވިދާޅުވިޔަސް އެއީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނެކަމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. 

ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމުން ދުރުކުރުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަމީން ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ގޮތަކުން ވިޔަސް ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަން ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމުން ބާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ގެއަށް ވަންނާނީ ވެސް ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމުން ބޭލުމަށް ފަހު ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަމީން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މިފަހަރު ގެއަށް ވަންނާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމިން ބަލިކޮށް، ގޮނޑި ސާފުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް