19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ބޫތެފްލިކާ

އަލްޖީރިއާގެ ރައީސް ބޫތެފްލިކާ ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ޖެނީވާގައި

  • 2013 ވަނަ އަހަރު އެ މަނިކުފާނަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހިވަޑައިގެންނެވި
  • 81 އަހަަރުފުޅުގެ ބޫތެފްލިކާ އުޅުއްވަނީ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 28 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 12:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


1999 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ބޫތެފްލިކާ އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އަރިސް ބޭފުޅުން ބާރުއަޅުއްވާ -- އަލްއަރަބިއްޔާ

އަލްޖީރިއާގެ ރައީސް އަބްދުލްއަޒީޒު ބޫތެފްލިކާ އުޅުއްވަނީ އާއްމު މެޑިކަލް ޗެކަޕްއަކަށް ޖެނީވާގައި އަލްޖީރިޔާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުން ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުފުޅުން 81 އަހަރުގައި މިހާރު ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި އިންނަވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ ބޫތެފްލިކާއަށް 2013 ސްޓްރޯކެއް ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުން ވަނީ މަދުކުރައްވާފައެވެ.

އަލްޖީރިއާގެ ޕްރެސް ސަރވިސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ސްވިޒަލޭންޑަށް ވަޑައިގެންފައި ވަނީ އާއްމުކޮށް ހައްދަވާ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެއްދެވުމަށް އޯގަސްޓް 27 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް 1999 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ބޫތެފްލިކާއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ލިބަރޭޝަން ފްރޮންޓް ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި އަދިވެސް އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ގޮވާލައްވަމުންނެވެ.

ވާދަކުރައްވާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެމަނިކުފާނު އަދި އިއުލާންކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް