18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ބޮލީވުޑް

ކެރެލާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުނަށް ކަންގަނާވެސް އެހީވެއްޖެ

  • ކަންގަނާ ވަނީ ދިހަ ލައްކަ ރުޕީސް ހަދިޔާ ކޮށްފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 28 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 03:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


ކަންގަނާ ރަނައުތް -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

އިންޑިއާގެ ކެރެލާ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުނަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކަންގަނާ ރަނައުތް ވެސް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޗީފް މިނިސްޓަރުގެ ރިލީފް ފަންޑަށް ދިހަ ލައްކަ އިންޑިއަން ރުޕީސް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަންގަނާ ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތް ގޮތަކުން އެހީވުމަށް އޭނާގެ ފޮލޯވަރުންގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ.

ކެރެލާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުނަށް އެހީތެރިވި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި އަމީތާބް ބަޗަން، ޝާހުރުކް ޚާން، ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕުތް،ވަރުން ދަވަން، އާލިއާ ބަޓް، އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އާއި ފިރިމީހާ ވިރާތް ކޯލީ، އަދި ރަންދީޕް ހޫދާ ހިމެނެއެވެ.

ކަންގަނާ މިވަގުތު ދަނީ ޖާންސީ ރާނީގެ ބައޯޕިކް "މަނިކަރްނިކާ" ގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން "ކްއީން"ގައި އޭނާ އާއި އެކު ފެނިގެންދިޔަ ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ އާއި އެކު ފެނިގެންދާ ފިލްމް "މެންޓަލްހޭކިއާ"ގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް