19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ބޮލީވުޑް

ޖާންވީ އާއި ހުޝީ އާއެކު އަރްޖުން ރަކްޝާ ބަންދަން ފާހަގަކޮށްފި

  • ރަކްޝާ ބަންދަންގައި ކަޕޫރު އާއިލާގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރި ވެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 28 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 01:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ކަޕޫރު އާއިލާ ރަކްޝާބަންދަން ފާހަގަ ކުރަނީ -- ގޫގުލް

އަރްޖުން ކަޕޫރު އޭނާގެ އެއްބަފާ ދެ ކޮއްކޮ ކަމަށްވާ ހުޝީ ކަޕޫރާއި ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އެކު ރަކްޝާ ބަންދަން ފާހަގަ ކޮށްފި އެވެ.

މި ހަފްލާގައި ބޮނޭ ކަޕޫރާއި، އަނިލް ކަޕޫރުގެ އިތުރުން ސަންޖޭ ކަޕޫރާއި މި ތިން މީހުންގެ ދަރިން ކަމަށްވާ ހަރްޝް ވަރުދަން، ޖާންވީ، ހުޝީ، އަރުޖުން، އަންޝުލާ، ޝަނާޔާ އަދި ޖަހާން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ކަޕޫރު އާއިލާގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ބައިވެރިވި މި ހަފްލާގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯގައި އަނިލް ކަޕޫރުގެ ދެ ދަރިން ކަމަށްވާ ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ރިއާ ކަޕޫރު ފެނިގެން ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

އަންޝުލާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި އެކަކު އަނެކަކުގެ އަތުގައި "ރާކީ" އެޅުވިއިރު ބޮނޭ ކަޕޫރު އެކުދިންނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހެވިފައި ހުރި މަންޒަރު ފެނިގެން ދެއެވެ.

އަންޝުލާ ވަނީ މި ވީޑިއޯގެ އިތުރުން އެންމެން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއްވެސް ކެޕްޝަންގައި "ހެޕީ ރާކީ" ޖެހުމަށްފަހު ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

އަރުޖުންވެސް ވަނީ އާއިލާގެ އެންމެން އެކުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި އަރުޖުން ލިޔެފައިވަނީ "އެއްވެސް މީހަކު ނެތް ދޭނެ ޖަވާބެއް ފެމިލީ ފޮޓޯގައި އަނިލް އަވި އައިނު އަޅާފައި ހުރީ ކީއްވެ ކަމާއިދޭތެރޭ. ފަހަރެއްގައި އޭނާ ހީކުރީ ކަންނޭންގެ އަހަރުމެންނަކީ އޭނާގެ ފޭނުން ކަމަށް" މިހެންނެވެ.

ރަކްޝާ ބަންދަން ހަފްލާގައި އާއިލާ އާއި އެކު ބައިވެރި ނުވެވުނު ނަމަވެސް ސޯނަމް ވަނީ އޭނާގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮ ހަރްޝް ވަރްދަން އާއި އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރކޮށް ރާކީ ބަންދަން ވިޝްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް