17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އިމްރާން ޚާން

ޕާކިސްތާނުގެ އޮފިޝަލުން އެއަރޕޯޓްތަކުގައި ވީއައިޕީ ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

  • ވީއައިޕީ ޚިދުމަތް ދީފި ނަމަ އެފްއައިއޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 27 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 13:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


ޕާކިސްތާން އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓެއް އެއަރޕޯޓެއްގައި ޖައްސަނީ -- ދި ހިންދޫ

ޕާކިސްތާނުގެ ފެޑެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޭޖެންސީން އެ ގަމުގެ ނުފޫޒު ގަދަ ފަރާތްތަކަށް އެއަރޕޯޓްތަކުގައި ދެމުންގެންދާ ވީއައިޕީ ޕްރޮޓޮކޯލް ދިނުން މަނާކުރުމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޑޯން ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީ އިން އަންގާފައި ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެންކަމަށެވެ.

"މި ފިޔަވަޅު ހަރުކަށިކޮށް އެޅުމަށް ނިންމީ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހުރިހާ ދަތުރުވެރިންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް" ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރ ފަވާދު ޗައުދަރީ ޑޯން ނޫހުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކުން އެފްއައިއޭގެ އޮފިޝަލުން ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަގެޖްތައް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާ ކަމަށެވެ.

ވީއައިޕީ ޕްރޮޓޮކޯލް އާއްމުކޮށް ދެނީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި، ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނާއި، ފަނޑިޔާރުންނާއި، އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންނާއި، ނޫސްވެރިންނަށެވެ.

އެއްވެސް އޮފިޝަލަކަށް ވީއަޕީ ޚިދުމަތްދޭތޯ ބެލުމަށް އެއަރޕޯޓްގެ އިމިގްރޭޝަން ކައުންޓަރުތަކުން އެ ކައުންޓަރުތަކުގެ އިންޗާޖުން ބަލަމުންދާއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ ކަމެއް ހިންގާ ނަމަ ވަގުތުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ރައީސް އާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި، ސެނެޓްގެ ރައީސް އަދި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވައިގެ މަގުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ފަސްޓް ކުލާހުން ދަތުރުކުރެއްވުން އެގައުމުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރުގެ ކެބިނެޓުން މަނާކޮށްފައެވެ.

އިމްރާން ޚާން ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ވެފައިވާިއިރު އެ މަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ކެމްޕެއިންގައި ވައުދުވެ ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް