17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އިމްރާން ޚާން

ޕާކިސްތާނުގެ އޮފިޝަލުން އެއަރޕޯޓްތަކުގައި ވީއައިޕީ ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

  • ވީއައިޕީ ޚިދުމަތް ދީފި ނަމަ އެފްއައިއޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 27 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 13:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ޕާކިސްތާން އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓެއް އެއަރޕޯޓެއްގައި ޖައްސަނީ -- ދި ހިންދޫ

ޕާކިސްތާނުގެ ފެޑެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޭޖެންސީން އެ ގަމުގެ ނުފޫޒު ގަދަ ފަރާތްތަކަށް އެއަރޕޯޓްތަކުގައި ދެމުންގެންދާ ވީއައިޕީ ޕްރޮޓޮކޯލް ދިނުން މަނާކުރުމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޑޯން ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީ އިން އަންގާފައި ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެންކަމަށެވެ.

"މި ފިޔަވަޅު ހަރުކަށިކޮށް އެޅުމަށް ނިންމީ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހުރިހާ ދަތުރުވެރިންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް" ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރ ފަވާދު ޗައުދަރީ ޑޯން ނޫހުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކުން އެފްއައިއޭގެ އޮފިޝަލުން ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަގެޖްތައް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާ ކަމަށެވެ.

ވީއައިޕީ ޕްރޮޓޮކޯލް އާއްމުކޮށް ދެނީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި، ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނާއި، ފަނޑިޔާރުންނާއި، އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންނާއި، ނޫސްވެރިންނަށެވެ.

އެއްވެސް އޮފިޝަލަކަށް ވީއަޕީ ޚިދުމަތްދޭތޯ ބެލުމަށް އެއަރޕޯޓްގެ އިމިގްރޭޝަން ކައުންޓަރުތަކުން އެ ކައުންޓަރުތަކުގެ އިންޗާޖުން ބަލަމުންދާއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ ކަމެއް ހިންގާ ނަމަ ވަގުތުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ރައީސް އާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި، ސެނެޓްގެ ރައީސް އަދި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވައިގެ މަގުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ފަސްޓް ކުލާހުން ދަތުރުކުރެއްވުން އެގައުމުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރުގެ ކެބިނެޓުން މަނާކޮށްފައެވެ.

އިމްރާން ޚާން ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ވެފައިވާިއިރު އެ މަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ކެމްޕެއިންގައި ވައުދުވެ ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް