20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޖެކްސަންވިލްގެ ހަމަލާ

ޖެކްސަންވިލްގެ ބަޑީގެ ހަމަލާ: ވީޑިއޯ ގޭމް މުބާރާތެއްގެ ތެރެއަށް ދިން ހަމަލާގައި ދެ މީހުން މަރާލައިފި

  • ހަމަލާދީފައިވަނީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 27 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 06:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ފްލޮރިޑާގެ ޖެކްސަންވިލް ލޭންޑިންގ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބޭރުގައި ފުލުހުން -- ފޮކްސް ނިއުސް

ފްލޮރިޑާގެ ޖެކްސަންވިލްގެ އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ކޮމްޕްލެކްސްއަކަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރު މީހަކު ބަޑިން ހަމަލާ ދީ ދެ މީހުން މަރާލައިފިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ހަމަލާދިން މީހާގެ ނަމަކީ ޑޭވިޑް ކޭޒް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާއިރު އޭނާއަކީ ބަލްޓިމޯރގެ ޒުވާނެއްކަމަށް ފުލުހުންވަނީ ބުނެފައެވެ. އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އެ ޒުވާނާވަނީ ބަޑިޖެހުމަށްފަހު އެ ތަނުގައި ހުރެ އަމިއްލަގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރުވެފައެވެ.

ހާދިސާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އިތުރު މީހެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. މިހާދިސާގައި 11 މީހަކުވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ، ފިހާރަތަކާއި،ފުޑް ކޯނަރ ތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާ ޖެކްސަންވިލީ ލޭންޑިންގައި ވީޑިއޯ ގޭމް މުބާރާތެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނިކޮށެވެ.

ކޭޒް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ވަން ހޭންޑް ގަން އެއްކަަމަށަށް މިހާތަނަށްކުރި ތަހުގީގުން އެނގިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އޭނާ ބަޑިން ހަމަލާދިނީ މުބާރާތުގައި އޭނާ ބަލިވުމުން ނުކުމެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނާ ބުނުން ފުލުހުން ކަށަވަރެއް ނުކޮށްދެއެވެ.

މި ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި ފްލޮރިޑާގައި ބަޑީގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އޮލާންޑޯގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގައި ހަމަލާދީ 49 މީހުން މަރާލި ހާދިސާއާއި، ޕާކްލޭންޑްގައި ހުންނަ މާޖޮރީ ސްޓޯންމަން ޑަގްލަސް ސްކޫލްގައި މިި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގައި ހިނގި 17 މީހުން މަރާލި ހާދިސާހިމެނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް