19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

މި ސަރުކާރު ވަނީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެފައި، ނުކުރާ ނުބައި ކަމެއް ނެތް: ފައިސަލް

  • ބައެއް ތަންތަނުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތްދެމުން ދަނީ ނަމެއްގައި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 23:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


މިރޭ މިލަންދޫގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ފައިސަލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ސަރުކާރު ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެފައި ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.  

ށ.މިލަންދޫގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ދެމުންދަނީ ނަމެއްގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ހިންގަމުންދަނީ ނަމެއްގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިލަންދޫގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ނުބައިވެގެންނުކުރާކަމެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަން އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.  

ފައިސަލް ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އެވެ. ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަރާ ގާތަށް ވެސް ބަޖެޓް ނުދޭ ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.  

ސަރުކާރަށް ތާއިދުކޮށްގެން ތިބި މެމްބަރުން ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކުރުމުން އެކަމާމެދު ބަޔަކު ކަންބޮޑުވާއިރު ޖަލުތަކުގައި ނުހައްގުން ބަޔަކަށް އަނިޔާ ލިބެމުންދާއިރު އެ އަސަރު ނުކުރޭތޯ ފައިސަލް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފަ އެވެ.   ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް އިނާޔަތް ބޮޑު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް ހުށައެޅުމުން އެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެއިލް ކޮށްލީ ކޮން ބައެއްކަން އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ސަޅި

3 މަސް ކުރިން

ހީވަނީތަ ތަ މެން ހޮވުނަސް ތިމާ މެން ތެރެއިން އަސްތިއުފާގޮވާނެ

0
0