14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ތާލިބާނުންގެ ހަމަލާތައް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވަޒީރުންތަކެއްގެ އިސްތިއުފާ ރައީސް ހުއްޓުވައިފި

  • އިސްތިއުފާ ހުށަހެޅުއްވީ ގައުމުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށްދާއިރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އޮތްގޮތުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 19:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


ތިން އޮފިޝަލުން މަގާމުގައި ދެމި ތިއްބެވުމަށް ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި -- އަނަދޮލޫ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިސް ތިން ވަޒީރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ހުށަހެޅުމުން ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ އެބޭފުޅުންގެ އިސްތިއުފާއާއި ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތާރިޤް ޝާހު ބަހްރަމީއާއި ދާޚިލީ ވަޒީރު ވައިސް ބަރްމަކް އަދި ނޭޝަނަލް ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް ސެކިއުރިޓީގެ ވެރިޔާ މަސްއޫމް ސްޓަނެކާޒީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ މުޝީރު އަތުމަރް އިސްތިއުފާ ދެއްވިތާ ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ހާރޫން ޗަކަންސޫރީ ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތިން އޮފިޝަލުން އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިއްބެވުމަށް ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ އެދިވަޑައިގެންނެވިކަމަށެވެ. އަދި "ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް" އެދިވަޑައިގެންނެވިކަމަށެވެ.

ދާޚިލީ ވުޒާރާގެ އިސް ދެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތިން ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ހުށަހެޅުއްވީ ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށް ދާއިރު ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާމެދު ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން ކަމަށެވެ.

ސަލަމަތީ ކަންކަމަށް އިތުރު ލޮޅުންތައް އަރާފައިވަނީ ތާލިބާނުންގެ ހަމަލާތަކެއް ވޭތުވެ ދިޔަ ހަފްތާގައި އިތުރުވެގެން ދިއުމާއެކުއެވެ.

ވެރިރަށް ކާބުލްއާއި އެހެނިހެން މައި ސިޓީ ތަކުގައިވެސް ވަނީ މި ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާތަކުގައި ހަމަލާތައް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް