16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ޓެސްލާ

ޓެސްލާ ކުންފުނި އަމިއްލަ ކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް އީލަން މަސްކް ހުއްޓާލައިފި

  • ޓެސްލާ ކުންފުނި ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ނަގާނެކަން އިއުލާންކުރީ 2 ހަފްތާ ކުރިން
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 19:10 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އީލަން މަސްކް -- އޭއެފްޕީ

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު އިލެކްޓްރިކް ކާރު ކުންފުނި، ޓެސްލާ، ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ނަގައި، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ހަދަން ކުރި މަސައްކަތް އެކުންފުނީގެ ބާނީ އަދި ސީއީއޯ އީލަން މަސްކް ހުއްޓާލައިފިއެވެ. 

ޓެސްލާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކުން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވިސްނާކަމަށް މަސްކް އިއުލާން ކުރީ މީގެ 2 ހަފްތާ ކުރިންނެވެ. ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އޭރު މަސްކް ބުނީ ޓެސްލާ ޕްރައިވެޓްކުރުމަށް 72 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި އެކުންފުނީގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހުއެވެ. ކުންފުނި ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ނަގާނެކަން މަސްކް އިއުލާންކުރުމާއިއެކު އެކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ އަގު ވަނީ 20 އިންސައްތަ ވެއްޓިފައެވެ. 

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މަސްކް މަސައްކަތްކުރީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސޮވަރިން ވެލްތު ފަންޑުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ކުންފުނި އަލުން އަނބުރާ ގަތުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފައިސާ ހަމަޖެހިފައިނުވަނީސް އެކަން މަސްކް އިއުލާންކުރުމާއި ގުޅިގެން ޓެސްލާގެ ބައެއް އިންވެސްޓަރުން ތިބީ މަސްކްއާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. 

ޓެސްލާގެ ގާތްގަނޑަކަށް 20 އިންސައްތަ ހިއްސާއަކީ މަސްކްގެ ހިއްސާއެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުންފުނި ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ނެގުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ބޮޑެތި ހިއްސާދާރުންނާއި، ބައެއް ބޭންކްތަކާއި އެހެން ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކުރެވުނުކަމަށާއި، އެންމެންވެސް އެޚިޔާލާއި ދެކޮޅުކަމަށެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް