21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިބޫ ސްރީ ލަންކާއަށް

  • ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާ އެމަނިކުފާނު ހޯމަދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވާނެ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 16:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ތޮއްޑޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޫނު ބުރުގާ އެޅި މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


އިބޫ ލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެގައުމަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

 

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވާ ލަންކާއަށް އިބޫ، އާދިއްތަ ދުވަހު ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނީ ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު އެވެ. 
ހޯމަދުވަހު ހަވީރު ފަށާ އެ ހަރަކާތް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް އިބޫއާއެކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. 
ތިން ދުވަހުގެ ލަންކާ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އިބޫ މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.
އިބޫ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް