25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިބޫ ސްރީ ލަންކާއަށް

  • ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާ އެމަނިކުފާނު ހޯމަދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވާނެ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 16:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


އިބޫ ލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެގައުމަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

 

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވާ ލަންކާއަށް އިބޫ، އާދިއްތަ ދުވަހު ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނީ ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު އެވެ. 
ހޯމަދުވަހު ހަވީރު ފަށާ އެ ހަރަކާތް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް އިބޫއާއެކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. 
ތިން ދުވަހުގެ ލަންކާ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އިބޫ މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.
އިބޫ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް