16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

އަފްޣާނިސްތާންގެ ސަރުކާރު

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • އަންނަ އިންތިހާބުގައި އޭނާ ވާދަކުރެއްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 09:50 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ހަނީފް އަޓްމަރް (ކ) އެމެރިކާގެ އެމްބެސަޑަރާއެކު -- ރޮއިޓަރސް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ހަނީފް އަޓްމަރު އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. 

އެގައުމުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ހާރޫން ޗަކަންސޫރީ ވަނީ މިކަން ރޮއިޓަރސްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ހާނިފް އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބު ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް އޭނާގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި އަފްޣާން ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ހުރިކަން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަފްޣާން ސަރުކާރުގައި ހަނީފްއާއެކު ގާތުން މަސައްކަތްކުރި ސީނިއަރ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީއާއި ވާދަކުރެއްވުމަށް އޭނާ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު އަޝްރަފް ޣަނީ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމާއެކު އެގައުމުގައި ހުންނެވި ދެވަނައަށް އެންމެ ބާރުގަދަ ސަރުކާރު އޮފިޝަލަކީ ހަނީފްއެވެ. 

އޭނާ ވަނީ މީގެކުރިން ހާމިދު ކަރްޒާއީގެ ވެރިކަމުގައި އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. 

ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ރަޝިއާއިން އިސްނަގައިގެން ތާލިބާނުންނާއެކު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް އަޝްރަފްގެ ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހެއްދެވުމުންނެވެ. 

ހަނީފްގެ ބަދަލުގައި އަޝްރަފް ވަނީ އެމަގާމަށް އެމެރިކާއަށް އެގައުމުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސަޑަރު ހަމްދުﷲ މޮހިބް އެމަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް