21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

އަފްޣާނިސްތާންގެ ސަރުކާރު

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • އަންނަ އިންތިހާބުގައި އޭނާ ވާދަކުރެއްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 09:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  3. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. މަސް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ
  7. ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ވައްދައިދޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައި!
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ހަނީފް އަޓްމަރް (ކ) އެމެރިކާގެ އެމްބެސަޑަރާއެކު -- ރޮއިޓަރސް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ހަނީފް އަޓްމަރު އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. 

އެގައުމުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ހާރޫން ޗަކަންސޫރީ ވަނީ މިކަން ރޮއިޓަރސްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ހާނިފް އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބު ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް އޭނާގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި އަފްޣާން ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ހުރިކަން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަފްޣާން ސަރުކާރުގައި ހަނީފްއާއެކު ގާތުން މަސައްކަތްކުރި ސީނިއަރ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީއާއި ވާދަކުރެއްވުމަށް އޭނާ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު އަޝްރަފް ޣަނީ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމާއެކު އެގައުމުގައި ހުންނެވި ދެވަނައަށް އެންމެ ބާރުގަދަ ސަރުކާރު އޮފިޝަލަކީ ހަނީފްއެވެ. 

އޭނާ ވަނީ މީގެކުރިން ހާމިދު ކަރްޒާއީގެ ވެރިކަމުގައި އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. 

ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ރަޝިއާއިން އިސްނަގައިގެން ތާލިބާނުންނާއެކު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް އަޝްރަފްގެ ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހެއްދެވުމުންނެވެ. 

ހަނީފްގެ ބަދަލުގައި އަޝްރަފް ވަނީ އެމަގާމަށް އެމެރިކާއަށް އެގައުމުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސަޑަރު ހަމްދުﷲ މޮހިބް އެމަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް