18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އަފްޣާނިސްތާންގެ ސަރުކާރު

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • އަންނަ އިންތިހާބުގައި އޭނާ ވާދަކުރެއްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 09:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  4. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ހަނީފް އަޓްމަރް (ކ) އެމެރިކާގެ އެމްބެސަޑަރާއެކު -- ރޮއިޓަރސް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ހަނީފް އަޓްމަރު އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. 

އެގައުމުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ހާރޫން ޗަކަންސޫރީ ވަނީ މިކަން ރޮއިޓަރސްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ހާނިފް އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބު ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް އޭނާގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި އަފްޣާން ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ހުރިކަން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަފްޣާން ސަރުކާރުގައި ހަނީފްއާއެކު ގާތުން މަސައްކަތްކުރި ސީނިއަރ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީއާއި ވާދަކުރެއްވުމަށް އޭނާ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު އަޝްރަފް ޣަނީ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމާއެކު އެގައުމުގައި ހުންނެވި ދެވަނައަށް އެންމެ ބާރުގަދަ ސަރުކާރު އޮފިޝަލަކީ ހަނީފްއެވެ. 

އޭނާ ވަނީ މީގެކުރިން ހާމިދު ކަރްޒާއީގެ ވެރިކަމުގައި އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. 

ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ރަޝިއާއިން އިސްނަގައިގެން ތާލިބާނުންނާއެކު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް އަޝްރަފްގެ ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހެއްދެވުމުންނެވެ. 

ހަނީފްގެ ބަދަލުގައި އަޝްރަފް ވަނީ އެމަގާމަށް އެމެރިކާއަށް އެގައުމުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސަޑަރު ހަމްދުﷲ މޮހިބް އެމަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް