19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ސެނެޓަރ ޖޯން މެކޭން

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސެނެޓަރ، ޖޯން މެކެއިން އަވަހާރަވެއްޖެ

  • ޖޯން މެކެއިން އަވަހާރަވެފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި
  • މެކެއިންވަނީ އެމެރިކާގެ ސަރުކާރަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައި
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 07:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ޖޯން މެކެއިން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސެނެޓަރ، ޖޯން މެކެއިން އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

81 އަހަރުފުޅުގެ މަކެއިން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަވެފައިވާކަން މެކެއިންގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންކާރު ކުރެއްވިކަން އާއިލާއިން ހުކުރު ދުވަހު އާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަވަހާރަވި ވަގުތު އެމަނިކުފާނާ އެކު އަނބިކަނބަލުންނާއި އާއިލާގެ ފަރާތްތައް ތިއްބެވިއެވެ.

މެކެއިންއަށް ސިކުނޑީގެ ކެންސަރު ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށާއި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާކަން އެމަނިކުފާނުގެ އޮފީހުން ފުރަތަމަ ހާމަކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ. ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން އެނގިފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ލޮލުގެ އެތެރޭގައި އުފެދުނު ގަނޑު ލޭ ކޮޅެއް ނެގުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމާގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ މެކެއިންވަނީ ހަނގުރާމައިގެ އަސީރެއްގެ ގޮތުގައި ފަސްއަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޖަލުގައި ހޭދަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސެނެޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަ ދައުރު ހަމަކުރައްވާފައިވާ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މެކެއިން ވަނީ ދެ ފަހަރުގެ މަތިން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާފައެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު މެކެއިންވަނީ ކުރީގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް