24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

ޕްރިމިއާ ލީގު: އާސެނަލްއަށް ފުރަތަމަ މޮޅު، ސިޓީ އެއްވަރުވެއްޖެ

  • އާސެނަލް ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައިު 3-1އިން ވެސްޓް ހަމް ބަލިކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 21:03 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލްއިން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދިއިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. 

މި ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން އާސެނަލް ބަލިވިއިރު އެންމެފަހުން ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައިު 3-1އިން ވެސްޓް ހަމް ބަލިކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ވެސްޓް ހަމްއަށް ޖަހައިދިނީ މާކޯ އަނޯޓޮވިޗްއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން ނާޗޯ މޮންރިއާލް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ އާސެނަލްއަަށް އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. މެޗުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލްއަށް ލީޑު ލިބިގެންދިޔައީ އިއްސާ ޑިއޮޕް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުންނެވެ. އެޓީމުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޑެނީ ވެލްބެކްއެވެ. 

ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކުރި ސިޓީ ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި ވޮލްވަހެމްޕްޓަން ވޮންޑަރަރސްއާ އެއްވަރުވެފައެވެ. މި މެޗު ނިމިފައިވަނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ވޮލްވްސްއަށް ޖަހައިދިނީ ވިލީ ބޯލީއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޗުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައި އެމެރިކް ލަޕޯޓް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ ސިޓީއަށް އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. 

އެވަޓަން އަދި ބޯންމައުތު ކުޅުނު މެޗު ނިމިފައިވަނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ލެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުގައި 2-1 އިން އެޓީމު ވަނީ ސައުތުހެމްޕްޓަން އަތުން މޮޅުވެފައެވެ. ހަޑާސްފީލްޑް އަދި ކާޑިފް ސިޓީ ކުޅުނު މެޗު ނިމިފައިވަނީ 0-0 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް