16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ރ. މަޑުއްވަރީން އިބޫއަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ހޫނު މަރުހަބާއެއް!

  • މަރުހަބާ ކިޔާފައި ވަނީ ކަނޑުމަތިން
  • މަރުޚަބާ ކިޔާފައިވަނީ ލޯންޗުތަކެއް
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 14:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  8. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ


އިބޫއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މަޑުއްވަރީ ޒުވާނުން ކަނޑަށް ނުކުންނަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ރ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެއަތޮޅު މަޑުއްވަރީއަށް ވަޑައިގަތުމުން އާދަޔާ ޚިލާފު ހޫނު މަރުހަބާއެއް އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ކިޔައިފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ރ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރ. މަޑުއްވަރީއަށް އިބޫ ވަޑައިގެންނެވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރ. ރަސްމާދޫ އަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު، މަޑުއްވަރީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އިބޫ ދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވުމާ އެކު ފުރަތަމަ މަރުހަބާ ކިޔާފައި ވަނީ ކަނޑުމަތިންނެވެ.

އެގޮތުން މަޑުއްވަރީގެ ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދިދައާ ކުލަތައް ހިމެނޭ ފޮތިތައް ދަމާފައިވާ ގިނަ އުޅަނދުތަކެއްގައި އައިސް އިބޫ ދަތުރު ކުރެއްވި ލޯންޗު ވަށާލައި އެރަށުގައި އިބޫއަށް އޮތް ތާއީދު ދައްކާލާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި އިއްތިހާދު ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިންގމޭޓަށް ތަފާތު ގޮތް ގޮތަށް މަރުޚަބާ ކިޔުމުގެ މަންޒަރުތައް ފެންނަމުންދާއިރު، މިއީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަނޑުމަތިން މިފަދަ ހޫނު މަރުޚަބާއެއް ކީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މަޑުއްވަރީގެ އިތުރުން އިބޫ ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން ވެސް ވަނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އިބޫ ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ މަސް ދޯންޏެއްގައެވެ.

އިބޫ މަސްދޯންޏަށް އަރާވަޑައިގެންނެވީ އެ އަތޮޅު ކިނޮޅަހަށް ވަޑައިގެންނެވި މަގުމަތީގައެވެ. ކަނޑުމަތިން އެހެން މަސްދޯނިތަކުގައި ވެސް ވަނީ އިބޫއަށް ދުވާފަރުގެ ރައްޔިތުން މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް